Harnessing Disruption for Sustainability

GENÈVE – Na jaren van aarzeling van de kant van de wereldleiders lijkt een snelle, soepele en doelgerichte overgang naar een duurzame ontwikkeling onwaarschijnlijk. De hele menselijke geschiedenis door zijn zulke grote veranderingen de wereld dikwijls opgedrongen door de omstandigheden. De leiders richten zich over het algemeen liever op kortetermijnzorgen als politieke onrust of economische stagnatie, totdat zich ernstige ontwrichtingen van hun economieën en samenlevingen voordoen.

Maar dit hoeft niet zo te zijn. Beleidsmakers kunnen oplossingen ontwikkelen die gebruik maken van acute problemen om een overgang naar een duurzamere, meer inclusieve toekomst te bewerkstelligen.

Dit jaar, dat “het jaar van de duurzame ontwikkeling” wordt genoemd, biedt in dit opzicht een ideale kans. Tijdens bijeenkomsten op hoog niveau in het Japanse Sendai, in maart, en in het Ethiopische Addis Ababa, in juli, zullen de wereldleiders nauwere samenwerking nastreven, respectievelijk op het gebied van het terugdringen van rampen en het mobiliseren van financiering voor ontwikkeling. In september zullen de Verenigde Naties hun Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen lanceren, die moeten gaan dienen als het raamwerk voor de mondiale ontwikkelingsinspanningen tot 2030.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/8YCb2lN/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.