Rok udržitelného rozvoje

NEW YORK – Rok 2015 bude největší příležitostí naší generace posunout svět směrem k udržitelnému rozvoji. V období od července do prosince mohou tři jednání na vysoké úrovni přeformulovat globální rozvojovou agendu a dát chodu globální ekonomiky důležitý impuls k zásadním změnám. Výzvou generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna k činům v jeho zprávě „Cesta k důstojnosti“ začal Rok udržitelného rozvoje.

V červenci 2015 se světoví vůdci sejdou v etiopské Addis Abebě, aby načrtli reformy globální finanční soustavy. V září 2015 se sejdou znovu, aby schválili Cíle udržitelného rozvoje (CUR), jimiž se budou národní a globální politiky řídit do roku 2030. Konečně v prosinci 2015 se lídři shromáždí v Paříži, aby přijali celosvětovou dohodu s cílem zamezit narůstajícím hrozbám člověkem vyvolané změny klimatu.

Stěžejním cílem těchto summitů je navést svět na cestu směřující k udržitelnému rozvoji čili inkluzivnímu a udržitelnému růstu. To znamená růst, který zvyšuje průměrné životní úrovně, prospívá společnosti napříč distribucí příjmů, nejen bohatým, a neničí, nýbrž chrání přírodní prostředí.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/dUyPyb8/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.