Rok udržitelného rozvoje

NEW YORK – Rok 2015 bude největší příležitostí naší generace posunout svět směrem k udržitelnému rozvoji. V období od července do prosince mohou tři jednání na vysoké úrovni přeformulovat globální rozvojovou agendu a dát chodu globální ekonomiky důležitý impuls k zásadním změnám. Výzvou generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna k činům v jeho zprávě „Cesta k důstojnosti“ začal Rok udržitelného rozvoje.

V červenci 2015 se světoví vůdci sejdou v etiopské Addis Abebě, aby načrtli reformy globální finanční soustavy. V září 2015 se sejdou znovu, aby schválili Cíle udržitelného rozvoje (CUR), jimiž se budou národní a globální politiky řídit do roku 2030. Konečně v prosinci 2015 se lídři shromáždí v Paříži, aby přijali celosvětovou dohodu s cílem zamezit narůstajícím hrozbám člověkem vyvolané změny klimatu.

Stěžejním cílem těchto summitů je navést svět na cestu směřující k udržitelnému rozvoji čili inkluzivnímu a udržitelnému růstu. To znamená růst, který zvyšuje průměrné životní úrovně, prospívá společnosti napříč distribucí příjmů, nejen bohatým, a neničí, nýbrž chrání přírodní prostředí.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/dUyPyb8/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.