Trvale udržitelná přesvědčení

WASHINGTON – Předpokladem k dosažení trvaleji udržitelného světa je světonázor, který pohlíží na blahobyt nejen z hlediska příjmů, ale i z hlediska lidské bezpečnosti a příležitostí k prosperitě pro každého člověka. Stojí za to zamyslet se nad otázkou, jak by svět z tohoto pohledu vypadal.

Především by to byl svět, jehož obyvatelé žijí bez konfliktů o půdu, vodu a prostor a který zajistí potravinovou bezpečnost pro 739 milionů lidí trpících dnes hladem či podvýživou. Takový svět by zachránil 20 000 druhů živočichů a rostlin, jimž hrozí vyhynutí, poněvadž by chápal jejich schopnost léčit nás fyzicky i duchovně. Dostal by nás zpět od okraje propasti nezadržitelného globálního oteplování a jeho důsledků pro pobřežní komunity, schémata počasí a v některých oblastech i obyvatelnost. Chránil by místa výjimečné přírodní krásy a inspirace. A pro budoucí generace by to byl trvale udržitelnější svět, než je ten náš.

Mnoho lidí to pokládá za idealistické. Hospodářský růst však umožňuje lidem zlepšovat své životy. Mění politickou ekonomii rozhodovacího procesu a vytváří prostor, v němž mohou vzkvétat nové myšlenky. A jedna z těchto myšlenek zní, že růst je dlouhodobě neudržitelný, pokud není vstřícný k okolí a zelený.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/HjCHOdf/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.