Bangladesh mobile banking MUNIR UZ ZAMAN/AFP/Getty Images

Naar duurzamere ontwikkelingsfinanciën

WASHINGTON, DC – Om in 2030 aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties te voldoen zijn er jaarlijks biljoenen dollars aan publieke uitgaven, investeringen, en ontwikkelingshulp nodig. Alhoewel de schattingen zeer uiteenlopen suggereert een VN-rapport uit 2014 dat er alleen al voor het verbeteren van infrastructuur investeringen tot 7 biljoen dollar benodigd zijn. Maar hoe hoog het uiteindelijke getal ook uitvalt, deze bedragen gaan de middelen van regeringen ver te boven, en de leiders die de zeventien SDG’s proberen te implementeren moeten kijken naar hun nationale bankensector om een groot gedeelte van de financiering op zich te nemen.

Exclusive insights. Every week. For less than $1.

Learn More

En dit is een redelijke verwachting. In opkomende markten bezitten banken activa ter waarde van meer dan 50 biljoen dollar, wat betekent dat ze de manier waarop duurzame ontwikkeling gefinancierd wordt drastisch kunnen beïnvloeden.

Momenteel beschikken veel geldschieters echter niet over de capaciteit om de financiële, sociale, milieu- en bestuurlijke risico’s geassocieerd met dit soort projecten afdoende te evalueren. Wanneer de internationale gemeenschap aan zijn SDG-doelstellingen wil voldoen zal de toepassing van duurzame financiën versterkt moeten worden.

Gelukkig worden er al resultaten geproduceerd door samenwerking. In mei 2012 vroegen bankregulatoren uit tien landen mijn organisatie de International Finance Corporation (IFC) om ze te helpen het Sustainable Banking Network (SBN) op te zetten, om initiatieven te financieren die ‘groener, beter voor het milieu, en sociaal inclusiever’ zijn. Sinds de oprichting is het netwerk gegroeid tot 34 deelnemende landen, die verantwoordelijk zijn voor 42,6 biljoen dollar in bankactiva – wat equivalent is aan meer dan 85% van de totale bezittingen van banken in opkomende markten.

Op dit moment verbindt het SBN regulatoren, bankiers, en organisaties in opkomende landen om de financiële werkwijzen voor duurzaamheidsprojecten te verbeteren. Deze inspanningen hebben, alhoewel geheel gedaan op vrijwillige basis, nu al een meetbare impact. Zo werd het SBN in 2016 bijvoorbeeld een cruciale partner in de Green Finance Study Group van de G20, die heeft geholpen om de mondiale agenda voor ‘groene financiën’ van het blok te bevorderen, en het belang van ecologisch risicomanagement binnen financiële systemen heeft onderstreept.

Bovendien hebben veel van de grootste economieën binnen het netwerk beleid voor financiering van duurzaamheid ontwikkeld dat in lijn ligt met de internationaal gezien beste werkwijzen. Samen moedigen deze inspanningen regulatoren in zowel landen die lid als geen lid zijn aan om hun steun voor sociaal bewust lenen te vergroten.

Om dit momentum vast te houden heeft het SBN gereedschappen nodig om vooruitgang accuraat te meten, en dit is de reden dat de IFC zojuist zijn eerste jaarlijkse SBN Global Progress Report heeft gepubliceerd. Het meetkader van het rapport, dat is ontworpen om de overname en impact van beleid door participerende organisaties en staten te volgen, is met steun van de IFC ontwikkeld en onderschreven door alle deelnemers aan het SBN. Dit representeert een opmerkelijk niveau van mondiale consensus en verkent nieuw terrein qua analyse van de financiële sector.

Acht SBN-landen (Bangladesh, Brazilië, China, Colombia, Indonesië, Mongolië, Nigeria, en Vietnam) kregen in het rapport hoge cijfers voor innovatie. De hervormingen in deze landen omvatten allemaal de introductie van grootschalige en transparante monitoringprogramma’s, en nieuwe regelgeving die van banken eist ecologische en sociale risicoschattingen mee te nemen in hun besluitvormingsprocessen. Deze landen introduceerden daarnaast marktstimuli om banken er toe te bewegen meer groene projecten te financieren.

Een motivatie voor het samenstellen van een jaarlijks rapport is om inzichten en geleerde lessen te documenteren en daarmee de bankensector te helpen meer productieve hervormingen door te voeren. In dit opzicht ziet de IFC dit eerste rapport grotendeels als blauwdruk om verandering aan te jagen en te stroomlijnen.

Er moet om de werkwijzen om duurzaamheid te financieren te verbeteren nog veel werk verzet geworden in opkomende economieën wereldwijd. Zo richt het SBN zich momenteel bijvoorbeeld op het helpen van ontwikkelingslanen om te kapitaliseren op klimaatgerelateerde investeringskansen, die op een waarde van 23 biljoen dollar geschat worden. Het netwerk werkt er ook aan om de groei van de groene obligatiemarkt te versnellen, wat andere onderdelen van het mondiale financiële systeem zal helpen participeren in planning en initiatieven.

Toch hebben leden van het SBN ook nu al genoeg te vieren. Binnen slechts vijf jaar is de organisatie uitgegroeid van een ambitieus idee tot een netwerk van geëngageerde regulatoren, bankiers, beleidsmakers, en internationale ontwikkelingsorganisaties. Zoals ik al eerder heb opgemerkt zetten landen die toegewijd zijn om betere financiële kaders te scheppen hun ideeën met ondersteuning van het SBN om in praktijk.

Om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen, en aan een billijker toekomst voor de mensheid te bouwen – de overkoepelende doelen van de SDG’s – zal kostbaar zijn. Maar met de juiste financiële kaders, en met nieuwe manieren om vooruitgang te meten, hoeven de investeringen die we nu doen de bank niet te laten springen.

Vertaling Melle Trap

http://prosyn.org/58p6tuW/nl;

Handpicked to read next