Skip to main content
Bangladesh mobile banking MUNIR UZ ZAMAN/AFP/Getty Images

Jak zvýšit trvalou udržitelnost rozvojových financí

WASHINGTON, DC – Ke splnění cílů trvale udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů do roku 2030 bude každoročně zapotřebí několik bilionů dolarů v podobě státních výdajů, investic a pomoci. Odhady se výrazně liší, ale jedna zpráva OSN z roku 2014 naznačuje, že pouze ke zkvalitnění infrastruktury budou nutné celkové investice ve výši plných sedmi bilionů dolarů. Ať už však bude konečný účet jakýkoliv, tyto částky dalece přesahují možnosti vlád a vedoucí představitelé usilující o splnění všech sedmnácti SDG budou očekávat, že velkou část financí poskytne jejich domácí bankovní sektor.

Je to rozumné očekávání. Na rozvíjejících se trzích drží banky aktiva v odhadované hodnotě přes 50 bilionů dolarů, což znamená, že by mohly výrazně ovlivnit způsob financování trvale udržitelného rozvoje.

V současnosti však mnozí potenciální věřitelé nemají kapacitu na řádné vyhodnocení finančních, ekologických, společenských a a řídicích rizik spojených s těmito typy projektů. Má-li mezinárodní společenství splnit cíle SDG, je zapotřebí posílit praxi trvale udržitelného financování.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/58p6tuW/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.