Bangladesh mobile banking MUNIR UZ ZAMAN/AFP/Getty Images

Jak zvýšit trvalou udržitelnost rozvojových financí

WASHINGTON, DC – Ke splnění cílů trvale udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů do roku 2030 bude každoročně zapotřebí několik bilionů dolarů v podobě státních výdajů, investic a pomoci. Odhady se výrazně liší, ale jedna zpráva OSN z roku 2014 naznačuje, že pouze ke zkvalitnění infrastruktury budou nutné celkové investice ve výši plných sedmi bilionů dolarů. Ať už však bude konečný účet jakýkoliv, tyto částky dalece přesahují možnosti vlád a vedoucí představitelé usilující o splnění všech sedmnácti SDG budou očekávat, že velkou část financí poskytne jejich domácí bankovní sektor.

Je to rozumné očekávání. Na rozvíjejících se trzích drží banky aktiva v odhadované hodnotě přes 50 bilionů dolarů, což znamená, že by mohly výrazně ovlivnit způsob financování trvale udržitelného rozvoje.

V současnosti však mnozí potenciální věřitelé nemají kapacitu na řádné vyhodnocení finančních, ekologických, společenských a a řídicích rizik spojených s těmito typy projektů. Má-li mezinárodní společenství splnit cíle SDG, je zapotřebí posílit praxi trvale udržitelného financování.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/58p6tuW/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.