0

Udržitelnost rovná se prosperita

Trinidad – Udržitelnost se stala základem téměř veškerého nynějšího ekonomického myšlení. Je nepostradatelná nejen pro ekonomické oživení dnes, ale i pro zajištění míru a bezpečí zítra.

Zapracovat udržitelnost do veškerého našeho uvažování je nezbytné, protože jako globální společnost žijeme nad propastí. Poslední dva roky přinesly sérii krizí: energetickou, potravinovou, klimatickou a celosvětovou recesi. Obávám se, že za rohem mohou být ještě horší. Ostatně pokud se nebude dnešní globální hospodářská krize vhodně řešit, mohla by se vyvinout ve všestrannou politickou krizi, charakterizovanou sociálním neklidem, oslabenými vládami a rozhněvanou veřejností, která ztratila důvěru ve své vůdce a svou budoucnost.

Vstupujeme navíc do nového věku uskrovňování se. Narážíme na přibývající problémy s prořídlými zdroji. Státní rozpočty se scvrkávají. Programy pomoci se přiškrcují. Dobrovolné příspěvky vysychají.

Existuje však třetí skutečnost, která přináší důvod k optimismu: výzvy, které před námi stojí, jsou vzájemně provázané, takže pokud budeme postupovat důmyslně, pokud odhalíme a zužitkujeme vazby mezi těmito potížemi, řešení každého z problémů se může stát řešením všech. Za svůj kolektivní dolar, peso, reál či korunu můžeme dostat víc muziky a najít účinné, efektivní a trvalé cesty k udržitelnější budoucnosti, která posílí inkluzi a prosperitu.