0

Vymýcení malárie

JEDDAH – Malárie byla dlouho jednou z hlavních zabijáckých chorob našeho věku. Data světová zdravotnické organizace ukazují, že v nebezpečí je až polovina světové populace. Ale zhruba 90% všech případů malárie a 92% úmrtí na malárii se vyskytuje v jednom regionu: Subsaharské Africe.

Evropa a Severní Amerika jsou zcela bez malárie. Ale děti v subsaharské Africe často trpí několika vlnami této choroby, ještě než dosáhnou věku pěti let. A děti pod věkem pět let tvoří 70% úmrtí spojených s malárií. Těhotné ženy, které se nemocí nakazí, mohou trpět vážnými zdravotními komplikacemi.

Dobrou zprávou je, že v poslední době nabral boj s malárií na intenzitě, kdy infekce na většině míst stabilně klesají a od roku 2010 klesla úmrtí na malárii o 29%. Pokrok může být přisouzen částečně inovacím, včetně nových, rychlých diagnostických testů, které funguji během pouhých minut, dále dostupnějším antimalarickým lékům a také narůstajícím užívání sítí s insekticidy s dlouhou trvanlivostí (LLIN). Pomohlo také větší zapojení komunity, kdy známí zpěváci, mediální organizace a náboženští vůdci podporují větší akci proti malárii.

Senegal je jednou ze zemí, která v tomto poklesu případů vede. Téměř 86% populace nyní používá LLIN a většina lidí má přístup k rychlým diagnostickým testům a kombinované terapii založené na artemisininu, který je poskytován zdarma vládou a dárci. Komunitní zdravotničtí pracovníci, pod direktivou efektivního národního programu vedeného ministryní zdravotnictví Awou Marií Coll-Seck, hrají v tomto pokroku klíčovou roli.

Výsledky jsou obdivuhodné. V roce 2001 bylo téměř 36% ambulantních návštěv v Senegalu vztaženo k malárii. Podle Národního kontrolního programu pro malárii (NMCP) byla minulý rok tato hodnota pouze 3,3%. Během stejné doby klesl počet úmrtí na malárii z téměř 30% na pouhá 2%. Americké Centers for Disease Control uvádějí, že mezi lety 2008 a 2010 klesl počet dětí ve věku do pěti let onemocněných malárií o 50%.

Senegal doufá, že dosáhne téměř úplného vymýcení (definovaného NMCP jako méně než pět případů ročně na 1000 lidí) do roku 2020, s plánem WHO nemoc v zemi zcela vymýtit do roku 2030. Dosáhnout toho však nebude snadné. Senegal bude potřebovat více zdrojů, větší zapojení vlády, větší podporu od rozvojových partnerů a větší začlenění komunity.

Ve světle toho se Lives and Livelihoods Fund (LLF) – grantové uskupení, které spustila Islámská rozvojová banka (IsDB) a Nadace Billa & Melindy Gatesových – přidal v Senegalu k boji proti malárii. LLF kombinuje 500 milionů dolarů od dárců – včetně Humanitárního a podpůrného centra krále Salmana v Saúdské Arábii, katarského Fondu pro rozvoj, Fondu pro rozvoj z Abu Dhabi a Islámského fondu solidarity pro rozvoj (ISFD) – s dvěma miliardami dolarů od IsDB financujících zdravotnictví, zemědělství vesnické projekty v infrastruktuře. LLF, které je v administraci IsDB, je největší iniciativou svého druhu se sídlem na Blízkém východě, cílící na navýšení zdrojů pro rozvoj napříč třiceti nejméně rozvinutými zeměmi s nižšími příjmy v muslimském světě.

Jeden z prvních projektů LLF bude projekt předcházející úplnému vymýcení malárie v Senegalu v hodnotě 32 milionů dolarů. Mechanizmus řízení v LLF – Impact Committee (jejíž jsem náhradní člen a reprezentuji ISFD) – odsouhlasil minulé září jednoroční podporu. Senegalská vláda s projektem oficiálně souhlasila s projektem v únoru – větší verze již úspěšného NMCP. Výsledkem bude, že se pomůže 25 okrskům v Senegalu k dosažení stavu před celkovou eliminací malárie, což přímo či nepřímo pozitivně ovlivní téměř 4 miliony lidí (zhruba 25% celkové senegalské populace).

Nedávno jsem cestoval do Senegalu, abych zhodnotil pokrok projektu. Další členové Impact Committee a já jsme se sešli s Coll-Seck a dalšími národními lídry, kteří potvrdili důležitost projektu. Nejdojemnější částí výletu byla návštěva zdravotnické stanice v Deggo na předměstí Dakaru, kde nám zdravotníci a komunitní pracovníci vysvětlili jejich pokračující úsilí v boji s chorobou. Odešli jsme s pocitem jistoty, že projekt disponuje správnými dovednostmi i potřebnou oddaností k úspěchu.

Investice do boje s malárií, jako jsou ty od LLF, patří mezi náladově nejefektivnější intervence, protože představují široký socioekonomický benefit. U zdravého dítěte je větší pravděpodobnost, že bude navštěvovat školu, což povede k lepším studijním výsledkům, stejně jako když může zdravý dospělý zajistit stabilní příjem, což vede k nižší chudobě a hladu. Zdravotní pracovníci jsou produktivnější, což posiluje ekonomickou výkonnost. Společenství bez malárie mohou svoje zdravotnické rozpočty přesměrovat na boj s jinými pohromami, jako jsou opomíjené či neinfekční tropické choroby.

Pokrok v boji proti malárii bude znamenat pokrok směrem k několika Udržitelným rozvojovým cílům (cíle OSN, ke kterým se světoví lídři zavázali v roce 2015), od vymýcení chudoby až k zastavení umírání dětí ve věku do pěti let, kterým lze předejít. Pokud chceme tento boj vyhrát, potom je cestou jak toho dosáhnout další financování od zdrojů, jako je LLF.