A group of Ethiopians stand nearby rotten carcasses of animals Joel Robine/Getty Images

Jak zabránit příštímu africkému hladomoru

NEW YORK – Počet hladovějících lidí na světě po více než deseti letech poklesu opět roste. Letošní rok poznamenala nejhorší globální potravinová krize od druhé světové války, když Jižní Súdán, Jemen, Somálsko a Nigérie buď hladomor přímo zažily nebo balancovaly na jeho pokraji. Pouze v těchto čtyřech zemích zůstává více než 20 milionů lidí silně potravinově nezabezpečených a Organizace spojených národů odhaduje, že je zapotřebí bezprostřední humanitární pomoc ve výši 1,8 miliard dolarů.

K této potravinové nezabezpečenosti výrazně přispěly politická nestabilita a konflikty, avšak za zvýšením napětí a zhoršením hladu pravděpodobně stála také nedostatečná produkce potravin. V subsaharské Africe, kde se nacházejí tři ze čtyř zemí stojících na pokraji hladomoru, výnosy plodin už dlouho zaostávají za zbytkem světa v důsledku špatných zemědělských vstupů, jako jsou málo kvalitní semena a hnojiva.

Investice do zemědělství představují jeden z nejúčinnějších způsobů, jak skoncovat s hladem a zlepšit politickou stabilitu. Pouze v subsaharské Africe žije 50 milionů drobných zemědělců, kteří vyživují mnoho milionů dalších osob. Těm státům na kontinentu, které výrazně investovaly do zemědělského rozvoje a malozemědělců, se přitom daří hladomoru se vyhýbat.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/G84InyK/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.