Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

jochnick1_John MilnerSOPA ImagesLightRocket via Getty Images_farmer John Milner/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Het versterken van het recht op land zal de migratie indammen

SEATTLE – Het wereldvoedselaanbod loopt gevaar. Dat was de grimmige waarschuwing die is vervat in een recent rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) over klimaatverandering en land. De tekenen zijn al overal waarneembaar. Honderden miljoenen mensen in de hele wereld lijden aan honger en ondervoeding, de motor achter een van de grootste massamigraties in de recente geschiedenis. Om mensen in staat te stellen om te blijven waar ze zijn moet in de eerste en voornaamste plaats hun recht om daar te zijn worden verstevigd.

Voor de verbetering van de voedselzekerheid te midden van een escalerende klimaatverandering, zo concludeert het IPCC, zal een revolutie op het gebied van het landgebruik nodig zijn. Boeren zullen onder meer agrarische praktijken ten uitvoer moeten leggen – zoals verbeterde irrigatie, het aanleggen van terrassen en agrobosbouw – die de weerbaarheid tegen klimaatverandering verbeteren, de bodem en de bomen beschermen, en de productie verhogen.

Toch ontberen miljoenen plattelandsbewoners de stabiliteit of mogelijkheden om in zo'n transformatie te investeren, grotendeels als gevolg van onzekere landrechten. Naarmate de klimaatverandering intensiveert, wordt hun levensonderhoud dus steeds minder duurzaam, en komt het voedselaanbod steeds meer onder druk te staan. Veel gezinnen op het platteland kunnen nauwelijks overleven, laat staan aan de armoede ontsnappen.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

https://prosyn.org/pgWPK9knl;