Somali girls wait in line to receive a hot meal at a food distribution point in Somalia's capital Mogadishu ROBERTO SCHMIDT/AFP/Getty Images

Sociale netwerken zijn cruciaal voor de voedselveiligheid

MINNEAPOLIS – In 2015, toen de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) van de Verenigde Naties officieel werden aangenomen, begon de klok te lopen voor een ambitieus doel: het beëindigen van de honger in de wereld tegen 2030. Destijds leek dat doel haalbaar; in de 15 jaar daarvóór was het aantal ondervoede mensen op de planeet met de helft gedaald, een verbluffende prestatie die grotendeels kon worden toegeschreven aan de internationale investeringen in de agrarische en economische infrastructuur.

En toen nam de honger in de wereld weer toe; in 2016 steeg het aantal mensen dat niet genoeg te eten had weer naar 815 miljoen, tegen 777 miljoen een jaar eerder. Wat was er gebeurd?

Een deel van het antwoord is zo oud als de beschaving zelf: droogte, overstromingen, conflicten en ontheemding hebben de oogst geschaad en de productie ondermijnd. Maar een ongrijpbaarder factor is niet minder belangrijk: veel van de netwerken waarvan boeren altijd afhankelijk zijn geweest om deze rampen te kunnen doorstaan zijn verloren gegaan of zijn minder waardevol geworden.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/fsJUG0n/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.