Somali girls wait in line to receive a hot meal at a food distribution point in Somalia's capital Mogadishu ROBERTO SCHMIDT/AFP/Getty Images

Sociální síť potravinové bezpečnosti

MINNEAPOLIS – Když byly v roce 2015 oficiálně schváleny Cíle trvale udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, začal běžet čas i jednomu ambicióznímu cíli: skoncovat do roku 2030 s globálním hladem. V té době se tento cíl jevil jako dosažitelný; během předešlých 15 let se totiž počet podvyživených lidí na zeměkouli snížil o polovinu a tento ohromující úspěch byl do značné míry připisován mezinárodním investicím do zemědělské a ekonomické infrastruktury.

A pak svět začal hladovět zase o něco více; v roce 2016 se počet lidí bez dostatku potravin zvýšil na 815 milionů oproti 777 milionům o rok dříve. Co se stalo?

Zčásti je odpověď stejně stará jako sama civilizace: sucha, záplavy, konflikty a přesuny obyvatelstva poškozovaly sklizeň a oslabovaly produkci. Neméně důležitý je však i jeden méně hmatatelný faktor: řada sítí, na které farmáři tradičně spoléhali, když se potřebovali s těmito katastrofami vypořádat, zanikla nebo byla znehodnocena.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/fsJUG0n/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.