Posilování dohledu MMF

V dnešní globalizované ekonomice mohou mít hospodářské a finanční politiky jednoho státu dozvuky daleko za jeho hranicemi. Ať už jde o šíření inflace nebo o důsledky devalvace měny na druhém konci světa, globální ekonomické síly mohou mít přímý vliv na živobytí každého člověka. Za takových okolností je nezbytná mezinárodní spolupráce, aby zajistila stabilitu a růst a předešla ničivým krizím. Má-li však taková spolupráce být účinná, mezinárodní společenství potřebuje vhodné nástroje.

Jeden z nejdůležitějších nástrojů poskytuje Mezinárodní měnový fond. MMF už mnoho let vtahuje své členské země do procesu známého jako „dohled,“ během něhož v každé zemi sleduje, analyzuje a konzultuje hospodářské politiky – jak politiky měnového kurzu, tak relevantní domácí politiky. Tato pravidelná diagnostika pomáhá stanovit potenciální rizika a zachovat hospodářskou stabilitu. Čím dál komplikovanější koncepční výzvy globální ekonomiky ale vyžadují čerstvý pohled na tento proces.

Právě tomu se v červnu věnovala výkonná rada MMF a dosáhla širokého konsenzu ohledně aktualizace dohledu s cílem posílit jeho zaměřenost a efektivitu. Jde o jednu z nejdůležitějších reforem práce MMF za 30 let od doby, kdy byl dohledový proces vytvořen. Ba je součástí mnohem širšího reformního úsilí zaměřeného na posílení MMF a bude mít dopady dalece přesahující jeho zasedací síň.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/HTVbiyE/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.