Carl Court/Getty Images

Zastavení války na děti

LONDÝN – Tento měsíc před dvaceti lety obdrželo Valné shromáždění OSN zprávu od bývalé ministryně vzdělávání Mosambiku Graçy Machelové, která popisovala dopad ozbrojeného konfliktu na děti. Dokumentací vzorce systematických a cílených útoků, včetně zabíjení, znásilnění a násilného náboru do ozbrojených skupin, Machelová usoudila, že: “Tohle je prostor postrádající ty základní lidské hodnoty… Existuje jen málo dalších hloubek, kam může lidskost klesnout.“

Machelová neměla pravdu. O generaci později proniká lidskost do ještě větších hloubek morální zkaženosti. Děti žijící v zónách konfliktu jsou cílem násilí v bezprecedentním množství a komplikovaný systém lidskoprávních opatření v rámci OSN, který by je měl chránit, je beztrestně nedodržován.

Při dvacátém výročí zprávy od Machelové musí mezinárodní společenství udělat tlustou čáru a zastavit válku proti dětem.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/mLHAwHA/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.