0

Akciové iluze

Historicky si akciový trh vedl dobře. Jeremy Siegel ve své slavné knize z roku 2002 Stocks for the Long Run dokládá, že americký akciový trh mezi lety 1802 a 2001 vynesl ročně 6,9% v reálných hodnotách. Třebaže se výnos dekádu od dekády lišil, ba dokonce byl v některých desetiletích záporný, celkově se choval dosti stabilně. Tomuto průměrnému ročnímu výnosu ve výši 6,9% se od té doby říká „Siegelova konstanta“, jako by Siegel odhalil nějaký nový přírodní zákon.

Představa, že akcie si v budoucnu povedou dobře, má dnes mnoho zastánců, zejména mezi těmi, kdo se snaží prodat investice do akcií. Ve Spojených státech Siegela citoval Výbor pro posílení sociálního zabezpečení prezidenta George W. Bushe ve vztahu ke svému tvrzení, že by vláda měla motivovat lidi k investicím do akcií. Bush cestuje po celé zemi a propaguje plán na zavedení osobních penzijních účtů, investovaných do akcií a dluhopisů. Plán u akcií předpokládá pro příští dekády reálnou výnosnost ve výši 6,5% – jen slabě pod Siegelovou konstantou.

Většina lidí však nevěří, že si akciový trh v budoucnu povede tak dobře. Sám Siegel nedávno odhadl pouze 6% průměrný reálný výnos amerických akcií pro příští čtyři desítky let. Jiní mají nižší očekávání.

Pod záštitou Fakulty managementu Yaleovy univerzity provádím dotazování amerických investorů a ptám se, jakou procentní změnu očekávají u indexu Dow Jones Industrial Average. Očekávaný roční přírůstek indexu pro rok 2005 činí v průměru 4,8% u institucionálních investorů a 4,3% u investorů individuálních.