Cyklus míru a prosperity

NEW YORK – Na 68. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů, které začalo 17. září, budují světoví představitelé základy rozvojové agendy, jež nahradí Rozvojové cíle tisíciletí (MDG) po jejich vypršení v roce 2015. Nastupující Trvale udržitelné rozvojové cíle budou založené na pochopení, že hospodářský rozvoj je klíčem ke zlepšení lidského blahobytu a zajištění práv nejzranitelnějších lidí. Aby však politici dosáhli skutečného pokroku, musí vyřešit faktory, které rozvoj brzdí, zejména násilí a konflikty.

Podle Globálního mírového indexu stálo omezování násilí – včetně vnitřních a vnějších konfliktů, násilných trestných činů a vražd – v loňském roce celosvětově téměř 9,5 bilionu dolarů neboli 11% globálního HDP. To je pětasedmdesátinásobek objemu zahraniční rozvojové pomoci v roce 2012, která činila 125,6 miliardy dolarů, a téměř dvojnásobek hodnoty roční světové zemědělské produkce. (Abychom údaj zasadili do další perspektivy, globální finanční krize po roce 2008 způsobila pokles HDP o 0,6%.)

To znamená, že kdyby svět snížil své výdaje související s potíráním násilí přibližně o 50%, mohl by splatit dluh rozvojového světa (4,1 bilionu dolarů), poskytnout dostatek peněz Evropskému stabilizačnímu mechanismu (900 miliard dolarů) a zafinancovat dodatečnou částku nutnou k dosažení MDG (60 miliard dolarů).

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/2xiZkaX/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.