Cyklus míru a prosperity

NEW YORK – Na 68. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů, které začalo 17. září, budují světoví představitelé základy rozvojové agendy, jež nahradí Rozvojové cíle tisíciletí (MDG) po jejich vypršení v roce 2015. Nastupující Trvale udržitelné rozvojové cíle budou založené na pochopení, že hospodářský rozvoj je klíčem ke zlepšení lidského blahobytu a zajištění práv nejzranitelnějších lidí. Aby však politici dosáhli skutečného pokroku, musí vyřešit faktory, které rozvoj brzdí, zejména násilí a konflikty.

Podle Globálního mírového indexu stálo omezování násilí – včetně vnitřních a vnějších konfliktů, násilných trestných činů a vražd – v loňském roce celosvětově téměř 9,5 bilionu dolarů neboli 11% globálního HDP. To je pětasedmdesátinásobek objemu zahraniční rozvojové pomoci v roce 2012, která činila 125,6 miliardy dolarů, a téměř dvojnásobek hodnoty roční světové zemědělské produkce. (Abychom údaj zasadili do další perspektivy, globální finanční krize po roce 2008 způsobila pokles HDP o 0,6%.)

To znamená, že kdyby svět snížil své výdaje související s potíráním násilí přibližně o 50%, mohl by splatit dluh rozvojového světa (4,1 bilionu dolarů), poskytnout dostatek peněz Evropskému stabilizačnímu mechanismu (900 miliard dolarů) a zafinancovat dodatečnou částku nutnou k dosažení MDG (60 miliard dolarů).

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/2xiZkaXcs