Sylvain Lefevre/Getty Images

Evropské dobrodružství Steva Bannona

NEW YORK – Poté, co byl Stephen K. Bannon, označovaný často za mozek prezidentské kampaně Donalda Trumpa, vypuzen z Bílého domu i z Breitbart News, zapřísahal se, že přetvoří Evropu. Jeho organizace, která má sídlo v Bruselu a nazvala se „Hnutí“, se snaží sjednotit evropské pravicové populisty a demontovat Evropskou unii v její současné podobě.

Bannon toto úsilí považuje za součást „války“ mezi populismem a „partají z Davosu“, mezi bílými, křesťanskými, vlasteneckými „skutečnými lidmi“ (slovy jeho britského stoupence Nigela Farage) a kosmopolitními, globalistickými elitami. Přinejmenším v médiích je Bannon brán vážně.

Zdálo by se, že změnit dějiny Evropy je pro tohoto neustále pomuchlaného amerického mediálního chvastouna a propagátora potrhlých představ příliš velké sousto. Vzdor setkáním s takovými pravicovými kapacitami, jako jsou maďarský silový vůdce Viktor Orbán, místopředseda italské vlády Matteo Salvini a Boris Johnson, bývalý šaškovitý ministr zahraničních věcí Velké Británie, kteří mu všichni přejí štěstí, nemá Bannon v Evropské politice téměř žádné zkušenosti. Sobě nakloněné publikum v Praze omráčil horlením proti „nepoctivé konkurenci“ z cizích zemí, které využívají levné pracovní síly. Velká část HDP České republiky pochází z vývozu, právě z tohoto důvodu.

Hlavní potíž, s níž se Bannonovo úsilí bude muset vypořádat, však tkví v tom, že pravicově populističtí vůdci jsou nesourodá partička. Sám Bannon je katolický reakcionář, který, povzbuzován svou láskou k hollywoodským hrdinům, sní o tom, že je bojovníkem proti silám zla. Orbán je autokrat, který obviňováním přistěhovalců a EU kořistí ze všeobecného rozčarování z postkomunismu, přestože maďarská ekonomika závisí na jednotném trhu a dotacích z Bruselu.

Severoevropští demagogové jako Geert Wilders za hlavní hrozbu pro západní civilizaci považují islám, ale hájí témata jako práva homosexuálů (protože ty údajně muslimové nenávidí). Johnson je v Británii synonymem jen sám sebe, ale jeho spojence v řadách stoupenců brexitu nezajímá ani tak islámská hrozba jako spíš velkolepé uchopení anglického nacionalismu. Francouzská Národní fronta, nyní přejmenovaná na Národní sdružení, je rodinný podnik Le Penových, který vytrvale usiluje distancovat se od svých antisemitských, vichistických kořenů.

Stejně jako u evropského fašismu ve 20. a 30. letech není snadné v těchto různých politických liniích, natož v Bannoně Hnutí najít ideologickou soudržnost. Společné jim však je spoléhání na nevraživost, někdy namířenou proti muslimům, někdy proti všem přistěhovalcům, velmi často proti EU a vždy proti liberálním elitám – o nichž britská premiérka Theresa Mayová řekla, že „nejsou občany nikde“.

Subscribe now

Long reads, book reviews, exclusive interviews, full access to the Big Picture, unlimited archive access, and our annual Year Ahead magazine.

Learn More

Tato nevraživost má v sobě cosi konspiračního, představu, že obyčejný člověk je vydán na milost a nemilost pavučině šedých eminencí tahajících za nitky, která vládne světu. V dobách, kdy Stalin za nepřátele lidu označil „vykořeněné světoobčany“ (tedy Židy), mělo se za to, že ústředí této všemocné globální sítě je v New Yorku, s pobočkami v Londýně a Paříži. Dnes se nachází v Bruselu.

Populistickou propagandu schytávají hlavně přistěhovalci, obzvlášť z muslimských zemí. Bannon sepsal první pracovní verzi takzvaného Trumpova muslimského zákazu, který přistěhovalcům z několika převážně muslimských zemí znemožňuje vstup do země. Orbán opevnil své hranice, aby chránil „křesťanskou civilizaci“. Salvini chce z Itálie deportovat všechny ilegální migranty. Kampaň za brexit, vedená Johnsonem, varovala britské voliče, že by jejich zemi brzy „zaplavili“ turečtí přistěhovalci, přestože Turecko má ke vstupu do EU hodně daleko.

Ať jsou však výroky a politiky namířené proti přistěhovalcům jakkoli odporné, hlavním cílem populistické žluči přece jen zůstává zlověstná globalistická elita, zosobněná Georgeem Sorosem a dalšími liberály, obviňovanými z toho, že lidská práva, soucit s uprchlíky a náboženskou snášenlivost propagují ve snaze prosadit své vlastní zájmy. Jsou to právě oni, kdo údajně zaplavuje křesťanské země cizáky. Vrážejí západní civilizaci nůž do zad.

Bannon dokonce vyjádřil obdiv k Sorosovi, třebaže jej považuje za cosi jako Satana. Sám se chce stát Sorosem pravice.

Může se zdát paradoxní, že by radikální nacionalisté Bannonova ražení měli usilovat o sjednocení ve světovém hnutí, jako by napodobovali své internacionalistické nepřátele. Cílem populistů ale není zničit elitářství; cílem je nahradit staré elity. Proto ten společný jazyk sebelítosti, jako by byli Orbán, Salvini, Wilders a další utlačováni „partají z Davosu“.

Často pocházejí z okrajových poměrů a cítí se vyloučení, nedostatečně uznaní, ba dokonce opovrhovaní. Jsou přesvědčeni, že přišla řada na ně, aby vládli – a vykonali mstu za všechny ústrky, jichž se jim podle jejich názoru na cestě nahoru dostalo. Právě proto je jejich hrdinou Donald Trump, neotesaný podnikatel s nemovitostmi, trpící obrovským mindrákem.

Trumpovi zřetelně víc sedí mluvit s diktátory než s demokraticky zvolenými lídry. Líbí se mu představa spolupráce jednoho silového vůdce s jiným. To z něj ale nedělá internacionalistu, stejně jako slety evropských pravicových populistů neznamenají vznik soudržného mezinárodního hnutí. Přinášejí spíš příležitost vzájemně si lichotit a vykračovat si před fotografy.

Těžko říct, zda populisté dokážou víc – demontovat společně EU a nově uspořádat západní svět. Vzhledem k různorodosti jejich zájmů je asi bude tříštit rivalita. Zatímco například Trump a Bannon považují Čínu za velkého globálního nepřítele, Orbán zatím lačně přijal všechny čínské peníze, které se mu nabízely. Angličtí nacionalisté zase svou zemi vedou do ne až tak skvělé izolace.

Skutečná „nacionalistická internacionála“ může vzniknout, jedině pokud se takové rozpory vyřeší. Ať už ale globální pravice doputuje kamkoli, je nepravděpodobné, že by se vozidlem, které ji tam dopraví, stalo Bannonovo Hnutí.

http://prosyn.org/xea7Zcn/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.