Inovace a nerovnost

PAŘÍŽ – Když jsou přínosy hospodářského růstu distribuovány velmi nerovnoměrně, sociální vazby se třepí. Lidé, kteří ztrácejí půdu pod nohama, zejména mladí lidé, mohou cítit stále větší nespokojenost a poté i zášť. Právě to bylo klíčovým faktorem na pozadí revolt arabského jara, a jak ukázaly protesty v Chile, Brazílii, Izraeli, Turecku a Indii, sociální napětí pramenící z nerovnosti na celém světě sílí.

Nerovnost příjmů se celosvětově už desítky let zvyšuje. Přestože se mnoha rozvojovým a rozvíjejícím se ekonomikám podařilo vyzvednout miliony lidí z extrémní chudoby, pod povrchem vždy bublal pocit, že růst jde ruku v ruce s větší nerovností. Stále trvalejší nezaměstnanost a podzaměstnanost však nyní dávají prohlubování nerovnosti nový impulz, jak ve zprávě pro skupinu G-20 uvedla v červenci OECD.

V důsledku finanční krize z roku 2008 dnes nezaměstnanost mladých lidí dosahuje v rozvinutých zemích průměrně 16% a v některých evropských státech převyšuje 40%.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/fw9xiir/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.