0

Nezřítit se s eurem do propasti

ATÉNY – Opětovná turbulence na trhu s dluhopisy eurozóny zdůrazňuje nutnost přehodnotit politiky, které se dnes uskutečňují s cílem překonat evropskou krizi suverénního zadlužení. Ostatně čerstvé volební výsledky ve Francii a Řecku, odrážející mnohem obecnější náladu namířenou proti úsporám, nedávají evropským orgánům mnoho na vybranou.

Evropská unie, Evropská centrální banka a soukromí věřitelé vynaložili během uplynulých dvou let víc než bilion eur, leč eurozóna stále není v nikterak lepším stavu než na podzim roku 2009, kdy na světlo vyšel plný rozsah řeckého fiskálního problému. Přitom se prohlubuje recese eurozóny a narůstá nezaměstnanost.

Systémové riziko navíc zvyšuje skepse nad odhodláním a schopností orgánů eurozóny zajistit životaschopnost měny. Evropská investiční banka například dnes do úvěrových smluv s řeckými podniky vkládá ujednání o případném návratu k drachmě.

Totéž poselství tlumočí obavy, jež nedávno vyjádřila Bundesbanka ohledně nárůstu bilancí v systému Target 2. V případě rozpadu eurozóny tyto bilance přivodí ztráty postihující tento eurosystém a centrální banky členských států. Mnohé centrální banky eurozóny údajně opravdu snížily objem rezerv držených v euru a usilují o diverzifikaci do netradičních měn.