0

Španělské předsednictví pro evropské Romy

NEW YORK – Pokračující diskriminace Romů v Evropě nejenže porušuje lidskou důstojnost, ale je též významným sociálním problémem, který ochromuje rozvoj východoevropských zemí s početnými romskými populacemi. Španělsko, které je při řešení svého romského problému úspěšnější než jiné země, přebírá tento měsíc předsednictví Evropské unie, a tak se může ujmout kormidla.

V Evropě dnes žije až 12 milionů Romů, převážně na východě. Navzdory celkovému hospodářskému růstu regionu v posledních dvou desetiletích je život Romů v současnosti horší než dřív. Během komunistické éry Romové dostávali práci a bydlení. Podniky těžkého průmyslu, kde mnozí z nich pracovali, jsou však už zavřené a rozmohla se nezaměstnanost. Řada Romů žije v žalostných poměrech, v moderní Evropě nedůstojných.

Tyto ekonomické těžkosti prohlubuje sociální napětí. Většinová společnost je vůči Romům velice nepřátelská a diskriminace Romů se projevuje na všech úrovních. Romské děti se například často jen kvůli původu automaticky umisťují do tříd pro mentálně postižené. Vzdor soudním výnosům nařizujícím reformu se Romům pravidelně upírá rovný přístup k bydlení, vzdělávání a zdravotní péči, což vytváří bludný kruh chudoby a marginalizace. Realita a stereotypní předsudky se vzájemným působením upevňují.

EU si pomalu uvědomuje, že má v rukou vážný sociální problém. Jelikož jsou Romům na východě upírány příležitosti, mnoho z nich se stěhuje do západní Evropy, což vyvolává novou vlnu nepřátelství. V Itálii kupříkladu postup Berlusconiho vlády proti romským osadám – ničení domů a snímání otisků prstů mezi Romy čistě na základě etnické příslušnosti – bezostyšně porušoval lidská práva. To přimělo EU ke zřízení nového postu komisaře pro základní práva, přičemž schvalovací slyšení mají začít v lednu. Porušování práv mezitím pokračuje.