10

Krok vpřed pro státní dluh

NEW YORK – Každá rozvinutá země má úpadkový zákon, ale neexistuje ekvivalentní rámec pro státní dlužníky. Na tomto právním vakuu ale záleží, protože jak nyní sledujeme v případech Řecka a Portorika, může to vysát život z ekonomiky.

V září učinilo OSN velký krok k vyplnění tohoto vakua, když schválilo soubor principů pro restrukturalizaci státních dluhů. Devět zásad – jmenovitě právo státu vyvolat restrukturalizaci dluhu, suverénní imunita, spravedlivé zacházení s věřiteli, (super) restrukturalizace většiny, transparentnost, nestrannost, legitimita, udržitelnost a dobrá víra ve vyjednávání – formuje základy efektivního mezinárodního právního řádu.

Drtivá podpora těchto principů, kdy 136 členů OSN volilo pro a pouhých šest volilo proti (v čele se Spojenými státy), ukazuje rozsah globální shody na potřebě včas řešit dluhové krize. Další krok – mezinárodní smlouva, která založí globální bankrotový režim, který bude závazný pro všechny země – se ale může ukázat jako obtížnější.

Nedávné události podtrhují obrovské riziko, které představuje nedostatečný rámec pro restrukturalizaci státních dluhů. Dluhová krize Portorika nemůže být vyřešena. Zejména poté, co americké soudy zrušily platnost vnitrostátního úpadkového zákona – toto rozhodnutí učinily proto, že ostrov je ve skutečnosti kolonie USA a nebylo v kompetenci jeho vlády schválit vlastní legislativu.