Těla bez duše

Přední světový vzdělanec v oboru umělé inteligence kdysi popsal lidi jako stroje z masa. To dobře vystihuje konsenzus v oblasti psychologie a neurovědy, který nám říká, že náš mentální život je produktem fyzického mozku a že naše mozky neformuje božský stvořitel, nýbrž slepý proces přirozené selekce.

S výjimkou nevelké minority filozofů a vědců však nikdo tento názor nebere vážně. Je urážlivý. Boří principy všech náboženství a je v rozporu se selským rozumem. Ostatně necítíme se jako pouhá fyzická těla z masa a kostí. Místo toho svá těla obýváme. Vlastníme je. Spontánně jsme přitahováni ke stanovisku, jež obhajoval René Descartes: jsme od přírody dualisté, takže těla a duše považujeme za oddělené.

Tento dualismus má závažné důsledky pro to, jak myslíme, jednáme a jak se cítíme. Filozof Peter Singer rozebírá pojem morálního okruhu – okruhu věcí, které jsou nám blízké a mají pro nás mravní význam. Okruh může být velice malý a zahrnovat pouze naše příbuzné a ty, s nimiž jsme v každodenním styku, nebo může být nesmírně široký a zahrnovat nejen všechny lidi, ale také zárodky, zvířata, rostliny, ba i Zemi samotnou. Pro většinu z nás je tento okruh středně velký a přesné stanovování jeho hranic – zahrnuje například kmenové buňky? – může být zdrojem soužení a střetů.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/DCWvY0v/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.