Těla bez duše

Přední světový vzdělanec v oboru umělé inteligence kdysi popsal lidi jako stroje z masa. To dobře vystihuje konsenzus v oblasti psychologie a neurovědy, který nám říká, že náš mentální život je produktem fyzického mozku a že naše mozky neformuje božský stvořitel, nýbrž slepý proces přirozené selekce.

S výjimkou nevelké minority filozofů a vědců však nikdo tento názor nebere vážně. Je urážlivý. Boří principy všech náboženství a je v rozporu se selským rozumem. Ostatně necítíme se jako pouhá fyzická těla z masa a kostí. Místo toho svá těla obýváme. Vlastníme je. Spontánně jsme přitahováni ke stanovisku, jež obhajoval René Descartes: jsme od přírody dualisté, takže těla a duše považujeme za oddělené.

Tento dualismus má závažné důsledky pro to, jak myslíme, jednáme a jak se cítíme. Filozof Peter Singer rozebírá pojem morálního okruhu – okruhu věcí, které jsou nám blízké a mají pro nás mravní význam. Okruh může být velice malý a zahrnovat pouze naše příbuzné a ty, s nimiž jsme v každodenním styku, nebo může být nesmírně široký a zahrnovat nejen všechny lidi, ale také zárodky, zvířata, rostliny, ba i Zemi samotnou. Pro většinu z nás je tento okruh středně velký a přesné stanovování jeho hranic – zahrnuje například kmenové buňky? – může být zdrojem soužení a střetů.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/DCWvY0v/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.