5

Noví somálští piráti

MOGADIŠU – Somálsko je obdařeno nejdelším pobřežím v kontinentální Africe. Naše bohaté mořské vody patří k nejproduktivnějším na světě, jen se hemží hejny žlutoploutvých tuňáků, modrých marlínů, koryfén a sardinek. Už víc než 30 let je však tato štědrá mořská divočina také pramenem a místem konfliktu, neboť naše vody plundrují cizí nezákonná, nehlášená a neregulovaná (NNN) rybářská plavidla, která naše ryby loupí a úlovek prodávají ve vzdálených přístavech.

Před několika lety pronikání NNN rybářských plavidel vyvolalo v Somálsku vlnu pirátství, v jehož důsledku přišlo globální odvětví námořní dopravy o výnosy v řádu miliard dolarů. Když ilegální zahraniční rybářská plavidla z našich vod prchla, somálští piráti svou pozornost rychle obrátili k lukrativnějším plavidlům, jako jsou nákladní lodě a ropné tankery. Teď, když se pirátství podařilo z velké části potlačit, přibývá důkazů, že se vracejí cizí rybářská plavidla, aby plenila naše vody.

Nová zpráva Securing Somali Fisheries (Jak zabezpečit somálské rybolovné oblasti), vypracovaná uskupením Secure Fisheries, předkládá nová satelitní data dokládající, že zahraniční NNN rybářská plavidla dnes vyloví třikrát víc ryb než Somálci. Zaměřují se v našich vodách na některé nejhodnotnější ryby a svým somálským protějškům přenechávají soupeření o ryby nižší hodnoty.

Zpráva uvádí, že situace je o to horší, že tyto cizí flotily přispívají k nadměrnému výlovu našich populací mečounů, chňapalů, marlínů a žraloků. Bezohledně a beztrestně ryby loví zahraniční traulery vlekoucí těžké sítě pustošící mořské dno, které zničily šokujících 120 tisíc čtverečních kilometrů důležitého mořského prostředí. Škody jsou tak rozsáhlé, že i kdyby lov vlečnými sítěmi zcela skončil hned dnes, tato oblast by zřejmě k zotavení potřebovala mnoho let.

K drancování našeho mořského ekosystému dochází, přestože Somálsko za posledních 18 měsíců udělalo velké pokroky ve zlepšování péče o naše vody. V červnu 2014 má vláda vznesla požadavek na somálskou výlučnou ekonomickou zónu (VEZ) o šířce 200 námořních mil, v souladu s Úmluvou OSN o mořském právu. Loni v prosinci jsme také schválili somálský zákon o rybolovných oblastech, který výslovně zakazuje těžké vlečné sítě. Tato přelomová legislativa vyzývá k lepšímu dohledu nad dovozem ryb na pevninu, k ekosystémově založenému přístupu k řízení rybolovných oblastí, v jehož rámci budou spravovány holisticky, a k ochraně zranitelných a ohrožených druhů ryb.

Navzdory veškerému pokroku při posilování domácí péče o rybolovné oblasti nám však schází schopnost střežit naše rozsáhlé vody. V této oblasti by mohlo významně pomoci mezinárodní společenství, a to spoluprací s mou vládou na provádění dozoru a kontroly somálské VEZ a dále lepším sdílením podstatných zpravodajských informací, jež získávají mezinárodní námořní hlídky.

Podle zprávy Secure Fisheries by eliminace NNN rybolovu v současnosti dala Somálsku možnost začít udržitelně vydávat oprávnění a komerčně prodávat hodnotné tuňáky, což by vyneslo až 17 milionů dolarů ročně. Tyto prostředky by pak bylo možné investovat zpět do lepší infrastruktury – například výstavby přístavů, lepších chladíren a moderních zpracovatelských závodů – k podpoře našich živnostenských i průmyslových rybářských flotil.

Eliminace NNN rybolovu, společně s posílenou vládní podporou a finančním zajištěním sběru dat a řízení přírodních zdrojů, by také umožnila zotavení našich nadměrně lovených populací ryb a přispěla k vytvoření prosperujícího domácího, somálského rybářství. Zpráva dokládá, že zdravé populace ryb by mohly poskytovat podstatně větší množství přírodních zdrojů než dnes. Ostatně už dnes se polovina našich rybolovných oblastí využívá na udržitelné úrovni. Potřebujeme ale víc investic a lepší infrastrukturu, abychom potenciál našeho průmyslu zužitkovali v úplnosti.

Je nepřijatelné, aby rybolov v somálských vodách zůstával bezplatný pro kohokoli a aby cizí flotily ze vzdálených zemí neudržitelnými způsoby kořistily z našeho ekosystému. Vyzývám mezinárodní společenství, aby s mou vládou spolupracovalo na zajištění toho, že v somálských vodách nadobro ustane NNN rybolov.

Zlepšili bychom tak námořní bezpečnost a podpořili živý tuzemský rybářský průmysl, který prospěje všem Somálcům a pomůže je nakrmit. Udržitelný a dynamický rybářský průmysl by nám pomohl vybudovat stabilnější a ekonomicky úspěšnější Somálsko. Vzhledem k velkému potenciálu a strategické poloze naší země se jedná o výsledek, k jehož podpoře by měl být ochoten každý.

Z angličtiny přeložil David Daduč