A worker pushes a trolley as he walks between goods stored inside an Amazon.co.uk fulfillment centre  CHRIS J RATCLIFFE/AFP/Getty Images

Het oplossen van het productiviteitsvraagstuk

SAN FRANCISCO – Jarenlang was een van de grootste vraagstukken in de economie de dalende productiviteitsgroei in de Verenigde Staten en andere geavanceerde economieën. Economen hebben een breed scala aan verklaringen geopperd, uiteenlopend van ontoereikende metingen tot “seculiere stagnatie” en het betwijfelen of recente technologische vernieuwingen wel zo productief zijn.

Maar de oplossing van het vraagstuk lijkt te liggen in een goed begrip van economische interacties, en niet zozeer in het aanwijzen van één enkele schuldige. En op die basis zouden we tot de kern kunnen doordringen van de vraag waarom de productiviteitsgroei is vertraagd.

Als we het decennium sinds de financiële crisis van 2008 bestuderen – een periode die opmerkelijk is vanwege de scherpe verslechtering van de productiviteitsgroei in veel geavanceerde economieën – kunnen we drie opvallende kenmerken identificeren: een historisch lage groei van de kapitaalintensiteit, digitalisering, en een zwak herstel van de vraag. Tezamen kunnen deze kenmerken helpen verklaren waarom de jaarlijkse productiviteitsgroei tussen 2010 en 2014 gemiddeld met 80% is gedaald naar 0,5%, tegen 2,4% een decennium eerder.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/ldKAJ8J/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.