0

Socialismus, nebo globální rozštěpenost?

Poprvé v dějinách máme znalosti, technické možnosti i dostatek bohatství, abychom vybudovali jiný svět. Máme prostředky k tomu, abychom „učinili z chudoby historii“.

Přestože však máme tu moc svět změnit, nepodnikáme kroky, jichž je k tomu zapotřebí. V roce 2000 světové vlády přijaly Rozvojové cíle tisíciletí Organizace spojených národů, jejichž cílem je do roku 2015 omezit chudobu na polovinu. Přesto mezinárodnímu společenství chybí politická vůle potřebná k naplnění těchto základních závazků vůči lidskosti, kvůli čemuž lidé ztrácejí důvěru v politiku. Nezačneme-li jednat, naši občané přestanou doufat v moc demokracie – případně najdou naději v extremismu, fundamentalismu a násilí.

Abychom oživili důvěru lidí nejen v politiku, ale i ve vlastní možnosti, naše politiky musí zaručovat zodpovědnou správu a instituce, jež pracují pro zodpovědné občany a spolupracují s nimi. Socialistická internacionála coby největší politická organizace na světě může občany světa sjednotit kolem nové globální agendy, jejímž smyslem bude dosáhnout těchto cílů.

Naší první výzvou je demokratizovat globalizaci. Musíme globalizaci změnit odzdola až nahoru a přizvat dvě třetiny lidstva, jež jsou z tohoto procesu v současnosti vyloučené, a to v souladu s principy, jež odrážejí socialistické zásady účasti všech, kulturní rozmanitosti a udržitelného rozvoje.