Socialismus, nebo globální rozštěpenost?

Poprvé v dějinách máme znalosti, technické možnosti i dostatek bohatství, abychom vybudovali jiný svět. Máme prostředky k tomu, abychom „učinili z chudoby historii“.

Přestože však máme tu moc svět změnit, nepodnikáme kroky, jichž je k tomu zapotřebí. V roce 2000 světové vlády přijaly Rozvojové cíle tisíciletí Organizace spojených národů, jejichž cílem je do roku 2015 omezit chudobu na polovinu. Přesto mezinárodnímu společenství chybí politická vůle potřebná k naplnění těchto základních závazků vůči lidskosti, kvůli čemuž lidé ztrácejí důvěru v politiku. Nezačneme-li jednat, naši občané přestanou doufat v moc demokracie – případně najdou naději v extremismu, fundamentalismu a násilí.

Abychom oživili důvěru lidí nejen v politiku, ale i ve vlastní možnosti, naše politiky musí zaručovat zodpovědnou správu a instituce, jež pracují pro zodpovědné občany a spolupracují s nimi. Socialistická internacionála coby největší politická organizace na světě může občany světa sjednotit kolem nové globální agendy, jejímž smyslem bude dosáhnout těchto cílů.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/ZDe85vh/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.