sepulveda2_Peter MacdiarmidGetty Images_eye scanner Peter Macdiarmid/Getty Images

Databescherming is sociale bescherming

MEXICO CITY – De afgelopen decennia zijn de sociale zekerheidsprogramma's in de hele wereld zodanig uitgebreid dat zij nu ruim 2,5 miljard mensen ten goede komen, doorgaans de armste en meest kwetsbare. Maar de druk neemt toe om biometrische technologie toe te passen om de identiteit van de begunstigden te verifiëren, en om informatiesystemen – uiteenlopend van de burgerlijke stand tot politiedatabases – te integreren. Dit betekent dat sociale programma's nieuwe risico's kunnen creëren voor degenen die er afhankelijk van zijn.

Particuliere bedrijven, donoragentschappen en de Wereldbank betogen dat de toepassing van biometrische instrumenten als iris- en vingerscanning of gezichts- en stemherkenning, in combinatie met de integratie van databases, de efficiency zal vergroten, de fraude zal bestrijden en de kosten zal drukken. En veel overheden lijken hiervan overtuigd.

Hoewel er geen systematische informatie beschikbaar is over het gebruik van biometrische technologie in sociale zekerheidsprogramma's, duidt een blik op bepaalde toonaangevende voorbeelden erop dat dit gebruik al in opkomst is. In Zuid-Arika ontvangen 17,2 miljoen uitkeringstrekkers biometrische smartcards. In Mexico moeten de 55,6 miljoen begunstigden van Seguro Popular (een publieke ziektekostenverzekering voor de armste burgers) hun biometrische gegevens aan de autoriteiten verstrekken.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/EwyE1Ninl