alfers1_Naveen SharmaSOPA ImagesLightRocket via Getty Images Naveen SharmaSOPA ImagesLightRocket via Getty Images

Een digitale brug naar sociale steun

JOHANNESBURG – Ondanks alle verwoestingen heeft de COVID-19-crisis ook een zilveren randje: zij heeft de aandacht gevestigd op belangrijke beleidslacunes – te beginnen met het gebrek aan sociale bescherming voor de twee miljard informele werkers in de wereld. Maar om dit falen aan te pakken is meer nodig dan sociale programmaʼs; regeringen zullen ook de digitale kloof moeten overbruggen.

Tijdens de pandemie hebben sociale programmaʼs ter ondersteuning van de ʻmissing middleʼ - informele werknemers die zijn uitgesloten van de standaard arbeidsgebonden sociale zekerheid en vaak niet in aanmerking komen voor sociale programmaʼs die op de allerarmsten zijn gericht – zwaar geleund op digitale technologieën. Registratie gebeurde op smartphones. Regeringen controleerden de begunstigden met behulp van digitale identificatiesystemen. Betalingen vonden plaats in e-wallets.

Door dit welkome gebruik van digitale technologie werden de procedures gestroomlijnd en konden werknemers face-to-face-interacties vermijden wanneer zij een uitkering aanvroegen of inden. Maar deze aanpak houdt ook een duidelijk risico in: uitsluiting van degenen die zich aan de verkeerde kant van de digitale kloof bevinden.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/lxSPEVRnl