0

Malé akciové trhy v globalizovaném světě

Globalizace znamená nevyhnutelnou transformaci států, firem a jednotlivců - v Africe stejně jako kdekoli jinde. Přizpůsobit se musí všichni a burzy nejsou výjimkou.

Spolu s tím, jak se technologický pokrok v informačních technologiích mísí s deregulací a globalizací a pohání konkurenci, trhy cenných papírů všude na světě musí inovovat, konsolidovat a expandovat svou činnost a racionalizovat své řídící struktury. Jen tak mohou zajistit svou efektivnost, transparentnost a zodpovědnost.

Rozvíjející se trhy - například trhy afrického kontinentu, včetně jeho dvou hospodářských lídrů, Jižní Afriky a Egypta - nemají jinou možnost, než následovat vzor globálního trhu cenných papírů, poněvadž tradiční role burz se díky globalizaci značně změnila.

Internet a počítačové obchodování vymazaly zeměpisné hranice a v oblasti investic způsobily revoluci, a to nejen tím, že otevřely nové cesty obchodování, ale i tím, že demokratizovaly přístup k informacím, které byly ještě donedávna výsadní oblastí profesionálních investorů. Dnešní investoři - ať už jsou velcí nebo malí, ať už sedí v internetové kavárně v Káhiře nebo v luxusní kanceláři v New Yorku - požadují - a stále více dostávají - okamžité informace a okamžité uskutečnění obchodů.