0

Sourem do Evropy

Když se ve východní Evropě zhroutil komunismus, noví demokratičtí lídři regionu byli zajedno, že jejich prioritou musí být vstup do Evropské unie - a to vstup urychlený. Heslo ,,Zpátky do Evropy!`` se stalo sloganem doby a větsina obyvatel jej s nadsením přijala za své. Přesto osm měsíců před formálním naplněním tohoto snu přibývá ve východní Evropě pochybností o výhodách členství v EU. Kde se stala chyba?

Pro nové demokracie na východě Evropy má členství v EU pět základních dimenzí: dějinnou symboliku, bezpečnost, hospodářskou prosperitu, politickou stabilitu a záruku právního řádu. Za posledních čtrnáct let každá z dimenzí v nějakém období převládala; každá je ve východní i v západní Evropě spjata s jinými nadějemi.

Východ vždy pociťoval dějinnou symboliku EU silněji než západní Evropa. Zatímco obyvatelstvo východní Evropy vnímalo členství jako potvrzení své historické spojitosti se Západem a jako dalsí krok od sovětské nadvlády, nezdálo se, že by EU s naplněním těchto nadějí spěchala.

Naopak, EU zdůrazňovala technická kritéria členství. Západoevropané se zřejmě nezaobírali tím, že by včasné rozsíření směrem na východ mohlo urychlit konsolidaci demokratických revolucí v oblasti. Rozsíření se zúžilo na vysoce odborný a byrokratický proces a téměř úplně z něj vyčpěl vsechen jeho morální a politický étos.