Bezradné pohledy ke Gaze

V době, kdy jsou z pásma Gazy ovládaného Hamásem den co den odpalovány salvy raket Kassám a izraelští politici se předhánějí, kdo se vytasí s nejtvrdší reakcí, se dnešní izraelská otázka redukovala na úvahy, zda provést, či neprovést invazi. Na obou stranách však existují rozpory a obě strany se ocitly v pasti zdánlivě neřešitelného dilematu.

Hamás jako vládu je třeba posuzovat podle schopnosti zajistit obyvatelům Gazy bezpečnost a slušné vedení, ovšem Hamás jako hnutí se nedokáže zpronevěřit svému pevnému závazku bojovat s izraelským okupantem do poslední kapky krve. Hamás koneckonců nebyl zvolen proto, aby uzavřel mír s Izraelem nebo zlepšil vztahy se Spojenými státy. Jakkoliv mohou být některé sporadické známky posunu k politickému realismu povzbudivé, bezprostřední agenda Hamásu nezahrnuje zradu vlastního raison d’être přihlášením se k mírovému procesu z Annapolisu vedenému Spojenými státy.

Ofenzíva Hamásu není pokusem vtáhnout Izrael do nákladné invaze, která by mohla otřást jeho režimem. Jde spíše o krok vedený s cílem nastolit rovnováhu hrozeb založenou na udržování konfliktu nízké intenzity i v případě, že se obě strany dohodnou na novém klidu zbraní.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/6J8zA7A/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.