24

Měli bychom uctívat rasisty?

PRINCETON – Minulý měsíc, během mého kurzu Praktická etika, se několik studentů zvedlo a odešlo. Přidali se ke stovkám dalších v protestu vedeném Black Justice League (BJL), jednou z mnoha studentských skupin, které se po USA vyrojily jako reakce na zastřelení Michaela Browna ve Fergusonu, Missouri v srpnu 2014 a následné policejní zabíjení neozbrojených Afroameričanů.

Později toho dne okupovali členové BJL kancelář prezidenta Princeton University Christophera Eisgrubera a slibovali, že neodejdou, dokud nebudou splněny jejich požadavky. Tyto požadavky zahrnovaly “výcvik v kulturní kompetentnosti“ jak pro akademický, tak neakademický personál; dále podmínku, že studenti budou mít hodiny o historii přehlížených lidí; a také zajištění “místa kulturní podobnosti“ v rámci kampusu, které by bylo věnováno obzvláště afroamerické kultuře.

Požadavek, který si vysloužil celonárodní pozornost, bylo přejmenování Woodrow Wilson School of Public and International Affairs a také Wilson College, jedné z rezidentní kolejí školy. V jídelně koleje velké nástěnné malby Wilsona, kterou chce BJL také nechat odstranit. BJL tvrdí, že uctívání Wilsona je urážkou afroamerických studentů, protože Wilson by rasista.

Wilson byl progresivní v domácích otázkách a idealistou v otázkách mezinárodní politiky. Jeho administrativa přijala zákony proti dětské práci a zajistila dělníkům nová práva, stejně jako se jí povedlo reformovat bankovní zákony a potýkat se s monopoly. V situaci po první světové válce trval na tom, že zahraniční politika bude vedena morálními hodnotami a prosazoval demokracii a národní sebeurčení Evropy.

Jeho politika s ohledem na Afroameričany však byla zpátečnická. V roce 1913, když se stal prezidentem USA, zdědil federální vládu, která zaměstnávala mnoho Afroameričanů, kteří někdy pracovali bok po boku s bílými zaměstnanci na manažerských postech střední úrovně. Při jeho administrativě byla znovu zavedena rasově segregovaná pracovní místa a toalety, která byla zrušena na konci občanské války. Afroameričtí manažeři byli degradováni do podřadných pozic. Když protestovala delegace Afroameričanů, řekl jim, že by měli považovat segregaci za výhodu.

Wilsonovo jméno vystupuje výrazně na Princetonu nejen proto, že je jedním z nejvýznačnějších absolventů školy (a nositel Nobelovy ceny). Je to také proto, že než byl americkým prezidentem, byl prezidentem Princetonu a slovyAnne-Marie Slaughterové, bývalé děkanky Woodrow Wilson School je to osoba, co “možná udělala více než kdo jiný pro transformaci [Princetonu] z konzervativní domény gentlemanů do vynikající výzkumné univerzity.“

Wilson je celosvětově známý pro svých “Čtrnáct bodů”, které navrhl jako základ mírové smlouvy po první světové válce. Domáhal se autonomie lidí v rakousko-uherském a osmanském impériu, stejně jako se domáhal samostatného polského státu. Není poté překvapením, že je ve Varšavě Wilsonovo náměstí, v Praze se po něm jmenuje hlavní nádraží a že v Praze i Bratislavě existuje Wilsonova ulice.

Mezi dalšími Čtrnácti body je volání po otevřených smlouvách – žádné tajné smlouvy osnující poválečné rozdělení teritoria další země – a po redukci obchodních bariér. Možná nejzávažnější je návrh na zformování “obecné asociace národů … s cílem zisku vzájemných záruk o politické nezávislosti a teritoriální integritě stejné pro velké i malé státy.“

Tento návrh vedl k založení Společnosti národů, předchůdce OSN, která měla mezi lety 1920 a 1936 měla své sídlo ve Wilsonově paláci v Ženevě. Budova si jméno nechala a je dnes sídlem Vysokého komisaře OSN pro lidská práva.

Historie je plná vadných osob, které však udělaly velké věci. V USA se nám stačí podívat na otce zakladatele, co vlastnili podnikání s otroky, a také na první prezidenty jako je George Washington, Thomas Jefferson a James Madison. Někdo by je mohl omlouvat tím, že na rozdíl od Wilsona nebyli o nic horší než standard, který v jejich době převládal. Je to ale dostatečné opodstatnění k tomu, abychom si je nadále připomínali?

Školní rada New Orleans si to nemyslela. Po přijetí rezoluce, která vyhlašovala, že žádná škola nebude pojmenována po otrokáři, pojmenovala rada základní školu George Washingtona po afroamerickém chirurgovi, který bojoval za zrušení rasové segregace u krevních transfuzí. Měl by být zvážen i název hlavního města země?

Ajume Wingo ve své knize Veil Politics in Liberal Democratic Statespopisuje, jak “politická rouška“ zakrývá historické detaily politického systému a vytváří tak idealizovaný vzhled. To samé se děje velkým – nebo ne až tak velkým – politickým lídrům, kteří se stanou symbolickým nástrojem pro vštěpování občanských ctností.

Nicméně jak se naše morální standardy posouvají, stávají se rozdílné charakteristiky historické osobnosti relevantnější a symbol může náhle získat jiný význam. Když bylo v roce 1948 přidáno Wilsonovo jméno k princetonské School of Public and International Affairs, byla proslulá jízda autobusem Rosy Parksové ještě sedm let daleko a segregace na americkém jihu nebyla vážným problémem. Nyní je to nemyslitelné. Wilsonův rasismus se tak stává mnohem výraznější a přestává ztělesňovat hodnoty, které jsou dnes pro Princeton University důležité.

Wilsonova přínos univerzitě, USA a světu nemůže a neměl by být z historie vymazán. Namísto toho by měl být uznán takovým způsobem, který vytváří konverzaci o měnících se hodnotách a zahrnuje jak pozitivní úspěchy, tak jeho přispění k americké rasistické politice a praktikám.

Na Princetonu by jeden z výsledku této konverzace měl tkvět ve vzdělávání studentů i členů fakulty, kteří by jinak netušili o komplexitě důležité postavy univerzitní historie. (Pro mě to určitě výhodu mělo: učím na Princetonu 16 let a některé Wilsonovy názory v zahraniční politice obdivuji ještě déle, ale za znalost o Wilsonově rasismu vděčím BJL.) Konečným výsledkem této konverzace by snadno mohlo uvědomění, že spojovat Wilsonovo jméno s kolejí nebo školou vysílá signál, který nesprávně interpretuje hodnoty, na kterých instituce stojí.