Máme kývnout afirmativní akci?

Rovnoprávnost vÅ¡ech občanů je základním prvkem liberálního řádu. Rovná práva nabízejí příležitost účastnit se politiky, sdružovat se a svobodně vyjadřovat vlastní názor. Otevírají ale také dveře hospodářské angažovanosti a účasti v sociálních institucích, jako je Å¡kolství. Ústavní záruky těchto práv jsou obrovským úspěchem dlouhého boje za postavení občana, charakteristického pro uplynulá dvě století.

Tyto zákonné záruky práv jsou ovÅ¡em často nedostatečné. Dokonce ani právo volit nemá velký význam pro někoho, kdo je naprosto závislý na jiných lidech či institucích. Rovnost před zákonem zůstává prázdným slibem pro každého, kdo si nemůže dovolit jí využít nebo prostě neví, jak to učinit.

Právo občanů na vzdělání v souladu s nadáním vyžaduje podporu mnoha druhů. Jedním z velkých témat sociálního rozvoje bylo proto v minulém století naplňování abstraktní koncepce rovnosti práv sociálním obsahem. To se rovnalo například podpoře prostřednictvím informovanosti a politického vzdělávání. V oblasti Å¡kolství to často znamenalo vyčleňování zdrojů na finanční pomoc studentům, kterou představují zvýhodněné půjčky či stipendia.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/4TB1aZf/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.