0

Měli by být akcionáři králové?

Ten příběh se odehrává ve Francii, v Belgii a v Lucembursku. Ve skutečnosti je to však příběh panevropský a z ekonomického hlediska se dotýká celého světa. Během transakce, která začala jako nepřátelské převzetí, získala největší ocelářská firma na světě Mittal kontrolu nad druhou největší světovou firmou Arcelor.

Nejde přitom o pouhé převzetí firmy; je to konflikt mezi byznysem a sociálními modely. Původně francouzská a lucemburská a poté převážně belgická firma Arcelor má totiž silnou základnu v Brazílii a působí ve značné části světa. Zaměřuje se na vysoce kvalitní speciální ocelové produkty určené pro použití v nejsložitějších podmínkách. Tyto vysoce kvalitní produkty se prodávají v rámci střednědobých a dlouhodobých kontraktů především dlouholetým zákazníkům. Arcelor, který je jednou z nejstarších ocelářských firem na světě, je jen velmi málo závislý na vysoce spekulativním celosvětovém trhu se surovou ocelí a jeho zaměstnanci jsou (v průměru) vysoce kvalifikovaní a stabilní.

Mittal je naproti tomu konglomerátem, který se za pouhá dvě desetiletí stal zničehonic světovou ocelářskou jedničkou. Dosáhl toho geniální konsolidací a racionalizací oceláren po celém světě. Prezidentem je Ind, avšak firma nemá v Indii žádnou továrnu. Těžiště Mittalu spočívá ve východní Evropě, ale firma má silné zastoupení také v Asii (Jižní Korea) a Latinské Americe.

Mittal je silnou, leč křehkou společností, poněvadž je vysoce náchylný vůči spekulativním vlnám na celosvětovém trhu se surovou ocelí. Snižuje náklady a co nejvíce činností vyvádí mimo firmu, takže jeho zaměstnanci jsou placeni méně než zaměstnanci Arceloru a vykazují vyšší fluktuaci. Kromě toho představovala firma Arcelor dokonalý cíl převzetí: většina jejího kapitálu totiž patří rozmanitým akcionářům. O Mittalu platí pravý opak, neboť více než 60% akcií vlastní Lakšmí Mittal a jeho rodina. To vysvětluje, proč se s akciemi Mittalu obchoduje v Amsterdamu, na jednom z mála akciových trhů na světě, které umožňují registraci společnostem s tak nízkým podílem volného kapitálu. Zmíněná transakce tudíž postrádá reciprocitu: Mittal se mohl ucházet o Arcelor, avšak Arcelor se nemohl ucházet o Mittal.