0

Měly by brát děti antidepresiva?

V posledních 12 měsících jsme byli svědky radikálních změn a značných sporů v otázce léčby deprese u dětí a dospívajících. Ačkoliv pro použití v pediatrii získalo licenci jen málo antidepresiv, míra jejich předepisování pro věkovou skupinu do 18 let vzrostla za posledních deset let asi o 60%, když takzvané selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) užívá více než milion dětí a adolescentů.

Dnes však obavy o bezpečnost těchto léků a jejich možné vedlejší účinky na děti a adolescenty – včetně zvýšeného počtu sebevražd – probudily v mnoha zemích regulační orgány. Po přezkoumání všech relevantních pediatrických testů oznámila britská Agentura pro regulaci medicínských a zdravotnických produktů (MHRA), že u všech SSRI (s výjimkou fluoxetinu) převažují rizika nad přínosy a že by se tyto výrobky neměly předepisovat jako nová léčba pro pacienty do 18 let trpící depresivním onemocněním.

MHRA přitom vůbec poprvé zveřejnila výtah z posudku, na němž bylo toto rozhodnutí založeno, a to včetně údajů o účinnosti a bezpečnosti u všech testů – bez ohledu na to, zda byly dříve zveřejněny, či nikoliv. To bylo důležité, protože přibližně polovina zkoušek nebyla do té doby zveřejněna v odborných recenzentských časopisech.

Data o pediatrických testech, zveřejněná MHRA, představovala jedinečnou příležitost přezkoumat, zda nezveřejněné údaje podporují závěry dosud publikovaných studií o SSRI. Já a moji kolegové jsme se této otázce věnovali v recenzi, kterou v dubnu 2004 otiskl časopis Lancet . Recenze ukázala, že zatímco zveřejněné údaje obecně naznačují minimální riziko, nezveřejněná data o testech jsou mnohem méně optimistická, a dokonce naznačují zvýšené riziko závažných nepříznivých jevů včetně sebevražedného chování.