Měly by brát děti antidepresiva?

V posledních 12 měsících jsme byli svědky radikálních změn a značných sporů v otázce léčby deprese u dětí a dospívajících. Ačkoliv pro použití v pediatrii získalo licenci jen málo antidepresiv, míra jejich předepisování pro věkovou skupinu do 18 let vzrostla za posledních deset let asi o 60%, když takzvané selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) užívá více než milion dětí a adolescentů.

Dnes však obavy o bezpečnost těchto léků a jejich možné vedlejší účinky na děti a adolescenty – včetně zvýšeného počtu sebevražd – probudily v mnoha zemích regulační orgány. Po přezkoumání všech relevantních pediatrických testů oznámila britská Agentura pro regulaci medicínských a zdravotnických produktů (MHRA), že u všech SSRI (s výjimkou fluoxetinu) převažují rizika nad přínosy a že by se tyto výrobky neměly předepisovat jako nová léčba pro pacienty do 18 let trpící depresivním onemocněním.

MHRA přitom vůbec poprvé zveřejnila výtah z posudku, na němž bylo toto rozhodnutí založeno, a to včetně údajů o účinnosti a bezpečnosti u všech testů – bez ohledu na to, zda byly dříve zveřejněny, či nikoliv. To bylo důležité, protože přibližně polovina zkoušek nebyla do té doby zveřejněna v odborných recenzentských časopisech.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/89OHjFA/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.