Měly by brát děti antidepresiva?

V posledních 12 měsících jsme byli svědky radikálních změn a značných sporů v otázce léčby deprese u dětí a dospívajících. Ačkoliv pro použití v pediatrii získalo licenci jen málo antidepresiv, míra jejich předepisování pro věkovou skupinu do 18 let vzrostla za posledních deset let asi o 60%, když takzvané selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) užívá více než milion dětí a adolescentů.

Dnes však obavy o bezpečnost těchto léků a jejich možné vedlejší účinky na děti a adolescenty – včetně zvýšeného počtu sebevražd – probudily v mnoha zemích regulační orgány. Po přezkoumání všech relevantních pediatrických testů oznámila britská Agentura pro regulaci medicínských a zdravotnických produktů (MHRA), že u všech SSRI (s výjimkou fluoxetinu) převažují rizika nad přínosy a že by se tyto výrobky neměly předepisovat jako nová léčba pro pacienty do 18 let trpící depresivním onemocněním.

MHRA přitom vůbec poprvé zveřejnila výtah z posudku, na němž bylo toto rozhodnutí založeno, a to včetně údajů o účinnosti a bezpečnosti u všech testů – bez ohledu na to, zda byly dříve zveřejněny, či nikoliv. To bylo důležité, protože přibližně polovina zkoušek nebyla do té doby zveřejněna v odborných recenzentských časopisech.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/89OHjFA/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.