4

Druhé japonské otevření se

TOKIO – Americký prezident Barack Obama je na návštěvě Tokia v jedinečném okamžiku v dějinách mé země – v okamžiku, kdy se japonská ekonomika přesouvá na stabilní novou růstovou dráhu, která bude plně využívat zeměpisné polohy země. Japonsko se už nepovažuje za „Dálný východ“; naopak se nacházíme v samotném středu takzvaného Tichomořského okraje a sousedíme s centrem světového růstu, které se táhne od jihovýchodní Asie po Indii.

Nemůže být pochyb, že toto centrum růstu bude pohánět japonskou ekonomiku i v dohledné budoucnosti. Japonské přímé investice například ve Vietnamu a v Indii rostou, což zvýší poptávku po japonských obráběcích strojích a kapitálových statcích.

Aby však Japonsko maximalizovalo příležitosti, musí ještě více otevřít svou ekonomiku a stát se zemí, která aktivně přijímá a začleňuje kapitál, lidské zdroje a znalosti ze zahraničí. Musí být státem schopným růst díky tomu, že dokáže využívat vitalitu rostoucí Asie.

Za tímto účelem jsme výrazně zrychlili tempo vyjednávání o dohodách o ekonomickém partnerství (EPA) s různými partnery z celého světa. Počátkem tohoto měsíce jsem s australským premiérem Tonym Abbottem dosáhl rámcové dohody o japonsko-australském EPA. Dalším na řadě je transpacifické partnerství (TPP), které by spojilo dvanáct zemí do největší obchodní zóny světa.