3

Nový úsvit Japonska

DAVOS – Různí odborníci léta označovali Japonsko za zemi zapadajícího slunce. Tvrdili, že v tak zralé ekonomice, jako je ta japonská, růst není možný. Tvrdili, že náš veřejný dluh je neudržitelný. Poukazovali na našeho údajně odevzdaného ducha jako na příznak relativního úpadku.

Dnes jsou však podobné hlasy slyšet zřídkakdy. Japonská ekonomika se vyhoupla z negativního do pozitivního růstu a má nakročeno k tomu, aby se vymanila z chronické deflace. Letos na jaře porostou mzdy – tento dlouho opožděný vývoj povede k vyšší spotřebě. Také naše fiskální pozice se setrvale zlepšuje a moje vláda nastoupila cestu konsolidace veřejných financí.

A s obratem ekonomiky jsou i obyvatelé Japonska energičtější a pozitivnější – tato nálada se odrazila mimo jiné v nadšení veřejnosti ze zvolení Tokia pořadatelským městem olympijských a paralympijských her v roce 2020.

Na Japonsko se tedy nesnáší soumrak, nýbrž nový úsvit. A je to proto, že jsme překonali představu, podle níž nelze určité reformy nikdy uskutečnit. Tvrdil jsem a tvrdím, že jsem ochoten fungovat jako vrtná korunka, která je natolik tvrdá, že projde i pevnou skálou partikulárních zájmů. A tak jsme to učinili.