Japans nieuwe dageraad

DAVOS – Jarenlang noemden experts Japan het land van de ondergaande zon. Ze stelden dat groei onmogelijk zou zijn voor een economie zo volwassen als die van Japan. Ze zeiden dat onze staatsschuld onhoudbaar was. Ze wezen op onze vooronderstelde ziel van berusting als symptoom van een structurele krimp.

Maar nu zijn dit soort geluiden nog maar weinig te horen. De Japanse economie is van negatieve naar positieve groei verschoven en staat op het punt zich te bevrijden van chronische deflatie. Deze lente zullen de lonen hoger worden – een ontwikkeling die allang had moeten plaatshebben en die tot grotere consumptie zal leiden. Onze fiscale positie is ook langzaam maar zeker verbeterd en mijn regering ligt op koers om de overheidsfinanciën te consolideren.

En, omdat de economie is gekenterd, is het Japanse volk ook dynamischer en optimistischer geworden – een stemming die word gereflecteerd in het publieke enthousiasme over de keuze voor Tokyo als gastheer van de Olympische en Paralympische Spelen in 2020.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/VDLQvT5nl