Užitek z globalizace pro všechny

Zapomíná „globalizace“ na některé země a obyvatele naší planety? Odpověď je bez váhání ano. V roce 1960 byl v nejbohatších dvaceti zemích světa hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele osmnáctkrát vyšší než v nejchudších dvaceti zemích. Do roku 1995 se tato mezera zvětšila téměř čtyřicetkrát. Existují také důkazy, že stoupá mzdová nerovnost mezi kvalifikovanými a nekvalifikovanými dělníky, a to nejen v rozvojových zemích (především u obyvatel latinské Ameriky se středním příjmem), ale i v rozvinutém světě. Tak například v Mexiku se od poloviny 80. let do poloviny 90. let tento rozdíl zvýšil o 40 procent. Prodloužení průměrné délky života, jehož dosáhlo lidstvo od poloviny 20. století, bude v zemích, jež jsou v centru africké epidemie AIDS, brzy minulostí. V transformujících se evropských a středoasijských ekonomikách vzrostl mezi lety 1987 a 1994 počet lidí, kteří žijí z jednoho dolaru na den, z jednoho milionu na skoro čtyřiadvacet milionů – tedy více než dvacetinásobně. V mnoha společnostech se etnické a rasové menšiny setkávají s vyšší mírou chudoby než většinová společnost – a nezdá se, že by se tento trend měl nějak změnit. Kupříkladu v Peru byla u domorodého obyvatelstva v roce 1994 o 40 procent vyšší pravděpodobnost, že budou trpět chudobou; v roce 1997 to už bylo 50 procent. Ještě horší ale je, že se bohaté země obracejí k chudým zemím zády. Rozvojová pomoc těchto zemí se přes robustní růst většiny jejich ekonomik v 90. letech smrskla v průměru z jedné třetiny na jednu čtvrtinu jednoho procenta národního produktu všech rozvinutých zemí dohromady. Jejich politika bývá stejně chladná a lhostejná. Odhaduje se, že obchodní bariéry industrializovaných zemí způsobují rozvojovým zemím roční ztráty v průměrné výši dvojnásobku jednoroční rozvojové pomoci. Z padesáti až šedesáti miliard dolarů každoročně celosvětově vynakládaných na výzkum ve zdravotnictví je jen deset procent věnováno chorobám, které postihují 90 procent světové populace. Třicet dva miliony HIV-pozitivních osob v rozvojových zemích nemají přístup k léčbě, poněvadž léky proti AIDS stojí pět- až padesátkrát více, než kolik v těchto zemích činí průměrný roční příjem. Víme také, že v mnoha rozvojových zemích se veřejné výdaje soustřeďují na bohaté a střední vrstvy a že výdaje na chudé nejsou nijak chráněny proti nepříznivým otřesům. Měli bychom ze zoufalství založit ruce? Měli bychom se dále obracet zády? Anebo můžeme podniknout nějaké kroky, díky nimž bude mít z globalizace užitek mnohem víc lidí než teď? Klíčovým faktorem snižování chudoby ve světě zůstává stále ekonomický růst. Snižování chudoby hospodářským růstem ale chce čas. Například v Brazílii – kde žije celá polovina chudých latinské Ameriky – by mzda milionů lidí, kteří žijí hluboko pod hranicí chudoby, musela stoupnout o celých 300 procent, aby se na tuto hranici vůbec dostali. To ale bude trvat několik desítek let vytrvalého růstu, přestože brazilský HDP na jednoho obyvatele stabilně roste o 3 procenta ročně, což je pro tuto zemi ve srovnání s minulostí vynikající výkon. Abychom mohli nějak urychlit šíření užitku, který může přicházet s růstem, je třeba podniknout několik konkrétních kroků, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Mimo jiné k nim patří: - Zaručit stejná pravidla pro všechny, především navýšením základny chudých lidí v oblasti vzdělání, zdravotnictví a vlastnictví půdy. - Zpřístupnit chudým lidem trhy. - Odstranit sociální bariéry, jež jsou příčinou nevýhodného postavení některých etnických a rasových skupin nebo žen. Reformy, které sice jsou nezbytným prvkem zlepšování podmínek pro chudé, však také mohou mít svá rizika a své poražené. Mají-li z globalizace mít užitek všichni na tomto světě, pak nedílnou složkou procesu globalizace se musí stát nejen mechanismy, snižující pravděpodobnost rizik a otřesů (např. hospodářské krize, přírodní katastrofy, epidemie či nezaměstnanost), ale i pomoc chudým zemím a chudým lidem při řešení těchto otřesů, pokud k nim přece jen dojde. Takovými mechanismy může být například program podpory v nezaměstnanosti a pojištění v nezaměstnanosti, hotovostní dávky a dávky v naturáliích či mikrofinancování. Vedle domácí scény lze také na mezinárodní úrovni podniknout řadu kroků s cílem zaručit stejná pravidla pro všechny a řešit systémová rizika. Zásadní změnou v politice by bylo zrušení či omezení protekcionismu ze strany rozvinutých zemí. Druhou potřebnou změnou je jasná politika, která bude prosazovat globální finanční stabilitu. Nyní se diskutuje o tom, jak tuto stabilitu prosazovat co nejlépe. Konkrétně o tom, nakolik důležité jsou záchranné balíčky, které přicházejí po devastující finanční krizi. Ve světě, kde vládne napodobování a stádní chování, budou záchranné balíčky, přicházející v pravý čas a podporované vhodnou domácí politikou, rozhodující i nadále. Stejně významná bude ovšem i transparentnost a adekvátní regulační rámec, bez nichž by se finanční krize mohla zopakovat. Kromě ekonomických reforem musí rozvinutý svět vyvinout větší úsilí na podporu globálních veřejných statků, jako je výzkum v zemědělství nebo výzkum nakažlivých chorob, jež postihují rozvojový svět. Musí být přitom garantován přístup k výsledkům těchto výzkumů pro subjekty, které je nejvíce potřebují. K dalším krokům pak patří pomoc zaměřená na snižování chudoby, zastavování ozbrojených konfliktů nebo podpora konstruktivní účasti chudších zemí a chudších obyvatel na rozhodnutích, která formují globalizační proces.
http://prosyn.org/m98THbG/cs;
 1. Patrick Kovarik/Getty Images

  The Summit of Climate Hopes

  Presidents, prime ministers, and policymakers gather in Paris today for the One Planet Summit. But with no senior US representative attending, is the 2015 Paris climate agreement still viable?

 2. Trump greets his supporters The Washington Post/Getty Images

  Populist Plutocracy and the Future of America

  • In the first year of his presidency, Donald Trump has consistently sold out the blue-collar, socially conservative whites who brought him to power, while pursuing policies to enrich his fellow plutocrats. 

  • Sooner or later, Trump's core supporters will wake up to this fact, so it is worth asking how far he might go to keep them on his side.
 3. Agents are bidding on at the auction of Leonardo da Vinci's 'Salvator Mundi' Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images

  The Man Who Didn’t Save the World

  A Saudi prince has been revealed to be the buyer of Leonardo da Vinci's "Salvator Mundi," for which he spent $450.3 million. Had he given the money to the poor, as the subject of the painting instructed another rich man, he could have restored eyesight to nine million people, or enabled 13 million families to grow 50% more food.

 4. An inside view of the 'AknRobotics' Anadolu Agency/Getty Images

  Two Myths About Automation

  While many people believe that technological progress and job destruction are accelerating dramatically, there is no evidence of either trend. In reality, total factor productivity, the best summary measure of the pace of technical change, has been stagnating since 2005 in the US and across the advanced-country world.

 5. A student shows a combo pictures of three dictators, Austrian born Hitler, Castro and Stalin with Viktor Orban Attila Kisbenedek/Getty Images

  The Hungarian Government’s Failed Campaign of Lies

  The Hungarian government has released the results of its "national consultation" on what it calls the "Soros Plan" to flood the country with Muslim migrants and refugees. But no such plan exists, only a taxpayer-funded propaganda campaign to help a corrupt administration deflect attention from its failure to fulfill Hungarians’ aspirations.

 6. Project Syndicate

  DEBATE: Should the Eurozone Impose Fiscal Union?

  French President Emmanuel Macron wants European leaders to appoint a eurozone finance minister as a way to ensure the single currency's long-term viability. But would it work, and, more fundamentally, is it necessary?

 7. The Year Ahead 2018

  The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

  Order now