Formování postkarbonové ekonomiky

NEW YORK – Na konci letošního roku se v Kodani sejdou zástupci 170 států, které jsou signatáři Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu, s nadějí, že jejich setkání bude završením vyjednávání o nové mezinárodní reakci na globální oteplování a změnu klimatu. Pokud uspějí, zlatým hřebem jejich snah se stane celosvětová dohoda jak omezit škodlivé skleníkové plyny, o kolik a kdy. Úmluva by nabyla účinnosti v roce 2012, až vyprší současná smlouva z Kjóta.

Výzkum společnosti McKinsey zaměřený na účinnost a nákladnost více než 200 mechanismů ke snižování uhlíkových emisí – od vyšší účinnosti automobilů přes jadernou energii a kvalitnější zateplení budov až po lepší lesní hospodářství – naznačuje, že zajistit hladiny, jež jsou podle slov vědecké obce nezbytné k odvrácení katastrofických důsledků změny klimatu, dokáže jedině koordinovaná celosvětová snaha. Naše podrobná analýza, provedená během dvou let ve 21 zemích a regionech, dokládá, že své úlohy se musí ujmout všechny regiony a sektory. Není-li to dostatečně znepokojivé, vezměme v úvahu toto: pokud opatření odložíme i jen o několik let, požadované cíle pravděpodobně nesplníme, a to ani s dočasným úbytkem uhlíkových emisí ve spojitosti s nižší ekonomickou aktivitou v krátkodobém výhledu.

Dobrou zprávou je, že potřebných změn lze dosáhnout, že si je můžeme dovolit a že je dokážeme zajistit, aniž bychom brzdili růst. Nejčerstvější křivka nákladů na globální redukci uhlíku vypracovaná McKinsey poukazuje na šance stabilizovat emise do roku 2030 na úrovních z roku 1990 čili 50% pod trendovou křivkou vývoje „ve vyjetých kolejích“.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/kivXImF/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.