Nepalese health worker applies chlorhexidine to the umbilical cord of a newborn PRAKASH MATHEMA/AFP/Getty Images

De economische noodzaak van de vrouwelijke gezondheid

BANGKOK – Mai was zeventien jaar oud toen zij en haar vriend seksueel actief werden. Omdat ongetrouwde adolescenten in hun land geen toegang hebben tot voorbehoedsmiddelen zonder toestemming van hun ouders besloten ze om het zonder te doen. Niet lang daarna werd Mai zwanger.

Als tienermoeder heeft Mai toegang tot prenatale, verloskundige, en postnatale zorg als onderdeel van het publieke zorgsysteem in haar land. Maar dat systeem voorziet niet in het aanbieden van voorbehoedsmiddelen, en zonder volledige baan kan Mai het zich niet veroorloven om hier zelf voor te betalen. Dus ondanks het feit dat ze een mogelijke tweede zwangerschap wil voorkomen of uitstellen heeft Mai opnieuw geen andere keuze dan het zonder contraceptie te doen.

Verhalen zoals die van Mai zijn bepaald niet ongewoon in de Aziatisch-Pacifische regio waar de toegang tot omvattende seksuele en reproductieve gezondheidszorg ongelijk verdeeld blijft. Ondanks een aanzienlijke vooruitgang in sommige landen richting het bereiken van een universele zorgdekking – een prioriteit uit de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties – valt een cruciale component van de vrouwelijke gezondheid buiten de boot. Totdat seksuele en reproductieve gezondheidszorg inclusief gezinsplanning breder worden aangeboden en geheel gedekt worden door programma’s voor zorgfinanciering zullen alle inspanningen om gezondheidszorg aan te bieden aan iedereen die deze behoeft tekort blijven schieten.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/tS98G4b/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.