1

Ještě sedm let těžkostí?

NEW HAVEN – Velká část diskusí, které vyplynuly z ekonomického sympozia, jež v srpnu 2010 proběhlo v americkém Jackson Hole, se týkala studie, která byla na sympoziu uvedena a předložila prachmizerné hodnocení budoucnosti světových ekonomik.

Tuto studii, nazvanou „After the Fall“ (Po pádu), vytvořili ekonomové Carmen Reinhartová a Vincent Reinhart. Jejich práce čerpá z nedávné knihy This Time Is Different (Tentokrát je to jiné) s podtitulem Osm století finanční bláhovosti, již Carmen Reinhartová napsala společně s Kennethem Rogoffem.

Studie manželů Reinhartových říká, že ve srovnání s dekádou předcházející finanční krizi, jako je ta, která započala před třemi lety, platí během „desetileté lhůty“ po krizi, že „růst HDP a ceny nemovitostí jsou výrazně nižší a nezaměstnanost zase vyšší“. Dalo by se tedy dedukovat, že nás čeká ještě dalších sedm let těžkostí.

Ekonomická teorie není natolik vyspělá, aby na základě axiomů či matematických modelů dokázala předpovědět zásadní body obratu. Musíme se tudíž držet historicky orientované metody. Historie je sice „nepevná“ společenská věda, ale musíme ji sledovat, a to i do vzdálených dějin, chceme-li porozumět dalším příkladům významných krizí.