0

Osvoboďte MMF

BRUSEL – Mezinárodní měnový fond je zpátky ve hře. Během let, kdy se nafukovala bublina, se zdálo, že její rady ani peníze nejsou zapotřebí. Dnes však stále více zemí potřebuje podporu platební bilance a panuje všeobecná shoda, že globální monetární systém potřebuje orgán, jenž by dohlížel na jeho celkovou stabilitu. MMF je jediným kandidátem na tento úkol, avšak zkušenosti ukázaly, že fond může tuto roli plnit pouze za předpokladu, že jeho způsob řízení projde reformou.

Přiznání podpory platební bilance má významné fiskální důsledky a je jen přirozené, že ze strany těch, kdo v konečném důsledku tento kapitál poskytují – tedy členských států MMF –, by měl existovat trvalý a přísný dohled.

Péče o stabilitu globálního finančního systému včetně hodnocení měnových politik a globálních platebních nerovnováh je však jiná zodpovědnost. Pro tyto analytické funkce není přísný dohled zapotřebí. Rozhodujícími faktory by naopak měly být nezávislost a profesní odbornost. Klíčová změna by tedy měla spočívat v rozlišení mezi finančními opatřeními MMF a jejími analytickými funkcemi, zejména sledováním měnových kurzů a dalších zdrojů globálního finančního rizika.

Každodenní provoz fondu dnes zajišťuje Výkonný sbor MMF, který se skládá výlučně ze zástupců členských zemí. Sbor tedy nezajišťuje dohledové funkce, ale slouží v podstatě jako rozšířená správní rada, která deleguje výkon svých rozhodnutí na výkonného ředitele a personál.