Dean Rohrer

Služby bez bolesti

NEW YORK – V ekonomii proslulé tvrzení říká, že cena služeb (například zdravotnictví a školství) obvykle stoupá v relaci k ceně zboží (například potravin, ropy a strojů). Zdá se, že je to pravda: lidé po celém světě si mohou jen stěží dovolit platit rostoucí ceny zdravotní péče a školní výuky, na něž narážejí – ceny, které se každoročně zvyšují, jak se zdá, rychleji než celková inflace. Díky probíhající revoluci informačních a komunikačních technologií (ICT) je teď však možný strmý pokles cen zdravotní péče, vzdělávání i dalších služeb.

Cena služeb ve srovnání s cenou zboží závisí na produktivitě. Jestliže zemědělci výrazně zlepší svou schopnost produkovat potraviny, zatímco učitelé se ve schopnosti vzdělávat děti zlepší jen málo, cena potravin bude mít tendenci vůči ceně vzdělání klesat. Navíc bude mít sklon k poklesu podíl obyvatel zapojených do zemědělství, neboť k uživení celé země bude stačit méně zemědělců.

Právě takový je dlouhodobý vzorec dění, který sledujeme: podíl pracovních sil ve výrobě se v průběhu času snižuje a zároveň cena zboží klesá oproti ceně služeb. Ve Spojených státech pracovalo v 50. letech kolem 4 % obyvatel v zemědělství, 38 % v průmyslu (včetně hornictví, stavebnictví a zpracovatelského průmyslu) a 58 % ve službách. K roku 2010 už byly tyto poměry zhruba 2 %, 17 % a 81 %. Ceny zdravotní péče a školní výuky za tu dobu prudce vzrostly, společně s cenami mnoha dalších služeb.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/drreVzj/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.