0

Vážné škody způsobené výzkumem

Média, zákonodárci a další organizace často vyjadřují obavy z porušování lidských práv a etických pochybení při klinickém výzkumu. Podobných případů jsou přehršle. Jedna brazilská studie umožňuje, aby lidské subjekty poštípalo 100 moskytů, kteří mohou přenášet malárii. Jeden francouzský lékař provádí transplantaci obličeje bez podpory obvyklého výzkumu, který by tak vysoce riskantní zákrok doprovázel. Osmnáctiletý dobrovolník podstupující genovou terapii umírá a po jeho smrti jsou zjištěna četná pochybení v průběhu klinické zkoušky.

Před pouhými několika měsíci během klinické zkoušky v Londýně, při níž byl na člověku poprvé odzkoušen nový lék, vážně onemocnělo šest zdravých subjektů. Dva dobrovolníci téměř zemřeli. Za účast na zkoušce přitom dostali dobrovolníci zaplaceno několik tisíc dolarů.

Obecná veřejnost si je existence klinických výzkumných zkoušek vědoma, ale existuje jen malé povědomí o tom, že počet subjektů účastnících se výzkumu je mnohem vyšší než počet subjektů zapojených do samotných klinických zkoušek. A zatímco některá úmrtí související s výzkumem si najdou cestu do populárních médií, skutečný počet úmrtí ve výzkumu je vyšší. Dokonce ani regulační orgány a experti na daný obor si vzhledem k absenci náležité informovanosti neuvědomují skutečný počet úmrtí a nepříznivých jevů.

Velké počty lidských subjektů ve výzkumu jsou výsledkem legitimní potřeby rozsáhlejší a kvalitnější zdravotní péče během celého lidského života, jehož délka se neustále prodlužuje. Žádný orgán však nevede záznamy o skutečném rozsahu zneužívání všech lidských subjektů angažujících se ve výzkumu zde ve Spojených státech nebo i jinde na světě. Podle mých odhadů existuje pouze ve Spojených státech více než dvacet milionů takových subjektů, z nichž polovina se účastní testování léků. Celosvětově by toto číslo mohlo přesahovat padesát milionů, přičemž asi polovinu z tohoto počtu zahrnují studie nových léků. Tato závratná čísla představují až děsivou zodpovědnost pro naše občany i naše vlády.