adasgupta1_Patrick Pleulpicture alliance via Getty Images_carbonemissions Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Ujawnianie Informacji o Wpływie na Klimat Ma Sens

WASHINGTON, DC – Większość dni spędzam na popieraniu działań, które można by uznać za radykalne. Dziś jednak opowiadam się za zwykłym zdrowym rozsądkiem. W marcu amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zaproponowała nową zasadę, która wymagałaby od spółek notowanych na giełdzie ujawniania ryzyka związanego z klimatem i emisją gazów cieplarnianych (GHG). Teraz - po zakończeniu okresu konsultacji publicznych - SEC powinna przyjąć nowe zasady ujawniania informacji w całości.

W proponowanym brzmieniu przepis ten wymagałby od spółek ujawniania danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do ich własnej działalności, jak również do towarów, które kupują i sprzedają. Dotyczyłoby to wszystkich spółek notowanych w obrocie publicznym w Stanach Zjednoczonych, a więc wszystkich transakcji o wartości 82 bilionów dolarów, które SEC nadzoruje każdego roku.

Zasada ta może wydawać się daleko idąca, ale tak naprawdę chodzi tylko o informacje. Przedsiębiorstwa powinny być zobowiązane do informowania inwestorów o tym, jak zmiany klimatyczne mogą wpłynąć na ich zyski. Informacja jest podstawą działania organów nadzoru finansowego, dyrektorów generalnych, inwestorów i rynków. Każda transakcja jest związana z podejmowaniem przez inwestora decyzji w oparciu o najlepsze dostępne informacje. Nie ma nic radykalnego w tym, że chcemy więcej.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/PsfiYJ9pl