adasgupta1_Patrick Pleulpicture alliance via Getty Images_carbonemissions Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Zveřejňování klimatických dopadů je věc zdravého rozumu

WASHINGTON – Většinu času trávím prosazováním kroků, které by se daly pokládat za radikální. Dnes však prosazuji obyčejný zdravý rozum. Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) navrhla nové pravidlo, podle něhož by veřejně obchodované společnosti musely zveřejňovat svá klimatická rizika a emise skleníkových plynů. Když nyní skončilo veřejné připomínkové řízení, SEC by měla nové pravidlo přijmout se vším všudy.

Navrhované pravidlo by v současném znění vyžadovalo, aby firmy zveřejňovaly údaje o emisích skleníkových plynů u svých provozů a také u zboží, které nakupují a prodávají. Týkalo by se všech firem veřejně obchodovaných ve Spojených státech, tedy obchodů v objemu 82 bilionů dolarů, na které SEC každoročně dohlíží.

Takové pravidlo může působit drasticky, ale ve skutečnosti jde jen o informace. Od firem by se mělo požadovat, ať se s investory dělí o informace, jak mohou klimatické změny ovlivnit jejich výnosy. Informace jsou denním chlebem finančních regulátorů, generálních ředitelů, investorů i trhů obecně. Za každým obchodem je investor rozhodující se na základě nejlepších dostupných informací. Na tom, že žádáme víc, není nic radikálního.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/PsfiYJ9cs