Věda pod palbou kritiky

Tři století poté, co osvícenství poprvé spojilo lidskou svobodu s vědeckotechnickým pokrokem, dostávají se svoboda i pokrok - navzdory svým velkolepým triumfům - pod sílící palbu kritiky. Zásadní přírodní objevy rozšířily naši tvůrčí moc nad strukturami a transformacemi neživého i živého světa. Průlomy ve fyzice a chemii umožnily mimořádný rozvoj elektroniky a materiálů, jež dramaticky zkrátily čas i vzdálenost, a staly se předzvěstí informačního věku rychlé a bezpečné komunikace a dopravy. Díky pokroku v oblasti biologických věd a technologií můžeme dnes účinněji usměrňovat vývoj chorob i stárnutí, zvyšovat produkci potravin a kontrolovat znečišťování životního prostředí.

Řečeno stručně, vědecký výzkum - a jeho implementace prostřednictvím nových technologií - nám poskytl nové svobody, nové způsoby života a nové možnosti praktického lidského konání. Čím dál častěji ovšem slýcháme, že naše schopnost a snaha manipulovat přírodními procesy je sama o sobě nepřirozená - obvinění, jež odráží náš ambivalentní vztah k přírodě. Jak napsal francouzský spisovatel Jean Bruller-Vercors, jsme animaux dénaturés , čili zvířaty zbavenými přírody: žijeme v přírodě, ale současně jsme schopni ji s odstupem sledovat, zkoumat a zpochybňovat, jsouce si přitom vědomi své výlučnosti.

Tato rozpolcenost v nás probouzí pocit nejasné úzkosti: existují jisté věci, na než se nesmí sahat, základní tajemství přírody, jež odhalujeme s rizikem, že vypustíme ven nějaké nekontrolovatelné síly. Tato předtucha doprovázela už zrod elektřiny a automobilu. Teď, kdy se vědě podařilo dostat se ještě hlouběji pod povrch přírodního světa, kdy objevila nejen atom, ale například už i genetickou skladbu člověka, tato obava dále sílí. Strach z naší obrovské moci vysvětluje přitažlivost ekologických hnutí a jejich představy (zvlášť v jejich fundamentalistickém, kvazináboženském pojetí, tzv. ,,hluboké ekologii") ,,čisté" Přírody, jejíž harmonii prý narušil člověk.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/vYhuxiu/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.