0

Věda - spása Afriky

Afrika je bohatý světadíl - bohatý na přírodní druhy, bohatý na přírodní zdroje, bohatý na drahokamy. Je také bohatý na tradiční znalosti, zvláště znalosti spojené s domorodým lékařstvím a léčivými rostlinami.

Afrika je ale také chudý světadíl. Obývá ji zhruba třináct procent světové populace, která se ovšem těší jen jednomu procentu světového bohatství. Odhadem padesát procent obyvatel Afriky žije v chudobě a čtyřicet procent trpí podvýživou a hladem. Dvě třetiny africké půdy jsou ve zdevastovaném stavu a více než polovina africké populace žije bez nezávadné pitné vody. Mnoho regionů sužuje malárie a v celé řadě zemí kosí pandemie AIDS tamní mládež, zvláště pak v Botswaně, Jižní Africe a Zimbabwe, kde je touto nevyléčitelnou chorobu postiženo odhadem pětadvacet procent dospělé populace.

Propastné rozdíly existují nejen mezi Afrikou a zbytkem světa, ale i mezi Afrikou a zbytkem rozvojového světa. Co je toho příčinou? Je zde celá řada politických, socioekonomických i environmentálních faktorů. Staletí koloniální nadvlády následovaná desetiletími domácích despotických režimů. Chronická neprůhlednost obchodních transakcí, často doprovázená korupcí. Neudržitelné využívání přírodních zdrojů. Marginální účast na globální ekonomice.

Působí tady ale ještě jeden, méně viditelný či dramatický faktor: žalostné zaostávání afrických zemí v oblasti vědy a technologií. Africké vědy a technologie jsou na tom v každém ohledu bezútěšně: ať už jde o zanedbatelný počet vědeckotechnických pracovníků a jejich neadekvátní odbornost, o ubohou a zanedbanou kvalitu infrastruktury, o nízkou úroveň vzdělání na základních a středních školách nebo o mizerné investice do univerzit a výzkumných pracovišť.