4

Jak překonat americký deficit pracovních míst

BERKELEY – Nejnovější data o zaměstnanosti ve Spojených státech potvrzují, že se americká ekonomika nadále zotavuje z velké recese v letech 2008-2009, a to navzdory faktu, že ostatní státy skupiny G-20 zasáhlo zpomalení. Tempo růstu počtu pracovních míst v soukromém sektoru je během tohoto zotavení daleko silnější než během zotavení po recesi z roku 2001 a lze ho srovnat se zotavením po recesi v letech 1990-1991.

Během posledních 31 měsíců se zaměstnanost v soukromém sektoru zvýšila o 5,2 milionu pracovních míst a míra nezaměstnanosti poprvé za téměř čtyři roky klesla pod 8%. Přesto je míra nezaměstnanosti stále o více než dva procentní body nad dlouhodobou hodnotou, kterou většina ekonomů pokládá za normální, když ekonomika funguje téměř na hranici svého potenciálu.

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných (27 týdnů a déle) činí zhruba 40% – to je sice nejnižší procento od roku 2009, ale stále je daleko vyšší než u předchozích recesí od velké hospodářské krize a je přibližně dvojnásobné, než by mělo být na normálním trhu práce. Americký trh práce se tedy sice uzdravuje, ale stále zdaleka není tam, kde by měl být.

Zčásti je to dáno tím, že ztráty pracovních míst během velké recese byly tak rozsáhlé – dvakrát rozsáhlejší než u předchozích recesí od velké hospodářské krize. Z hlediska amerických hospodářských dějin je abnormální nikoliv tempo růstu počtu pracovních míst v soukromém sektoru po skončení recese z let 2008-2009, nýbrž spíše délka a hloubka recese samotné.